Per 1 januari 2019 telt het eigen vermogen minder zwaar mee voor de eigen bijdrage in de Wlz. Het tarief is verlaagd naar 4%. Voorheen was dit 8%. Het kabinet heeft deze maatregel genomen zodat mensen minder interen op hun vermogen als zij in een verpleeghuis wonen.

Als iemand in een zorginstelling verblijft, betaalt hij over de eerste vier maanden de lage eigen bijdrage. In 2018 was dit de eerste zes maanden. Meestal moet iemand na deze eerste vier maanden de hoge eigen bijdrage betalen, afhankelijk van zijn situatie.

U betaalt de eigen bijdrage voor de Wlz aan het CAK. Het CAK berekent ook de hoogte van dit bedrag.

Bron: CAK.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft (in principe) zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen