Na een succesvolle pilot versnelt het CIZ het proces van indicatiestelling. Het streven is om binnen zeven werkdagen een besluit af te geven voor aanvragen die ingediend zijn door zorgaanbieders in ons aanmeldsysteem Portero. Daarbij blijft de kwaliteit gehandhaafd. De nieuwe werkwijze, CIZ Versnelt, wordt vanaf juli 2019 landelijk uitgerold.

Minister De Jonge informeerde de Tweede Kamer in een brief over de ‘Rapportage Pilot Werkwijze CIZ Versnelt’. Cliënten, mantelzorgers en zorgaanmelders die in 2018 aan de pilot meewerkten, gaven de werkwijze een 8,9. Ook wordt gewaardeerd dat de periode van onzekerheid is verkort. Zorgaanbieders stelden de kortere communicatielijnen met het CIZ op prijs.

Aanpassing proces

De versnelling van het indicatieproces is onder meer mogelijk door een aanpassing van het interne werkproces met minder overdrachtsmomenten. Als er aanvullende informatie nodig is, wordt deze (indien mogelijk) dezelfde dag nog bij de zorgaanbieder opgevraagd. Persoonlijk contact met de cliënt wordt – indien nodig – binnen enkele werkdagen gepland. Dit zorgt ervoor dat de communicatielijnen kort zijn en er snel overlegd kan worden.

Wanneer?

Tussen juli en november 2019 gaat het CIZ deze werkwijze gefaseerd over het land uitrollen. Vanwege het wennen aan een nieuwe werkwijze voor aanvragers en het CIZ, verwachten we dat nog niet overal de afhandeling binnen zeven werkdagen meteen behaald zal worden. Echter zal er al wel een drastische versnelling van de afhandeling merkbaar zijn.

Meer informatie

Bij de veelgestelde vragen voor professionals vindt u alle details over de werkwijze. Heeft u vragen over CIZ Versnelt? Dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij het CIZ in uw regio of mailen naar communicatie@ciz.nl

Wie mag mijn Wlz-aanvraag namens mij ondertekenen?

Als u jonger bent dan 18 jaar, dan tekent één van deze personen uw Wlz-aanvraag: Een ouder met ouderlijk gezag (een handtekening van één ouder is voldoende). Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website