Per 1 februari 2021 vertrekt Hans Ouwehand als voorzitter van de Raad van Bestuur bij het CIZ. Hans is per deze datum benoemd tot bestuursvoorzitter bij het CAK, waar hij sinds september op interim basis het voorzitterschap al invulde. Christa Klijn volgt Hans op als voorzitter Raad van Bestuur. Zij is sinds 2017 Chief Operating Officer en sinds 2019 lid van de Raad van Bestuur bij het CIZ.

Hans was sinds januari 2012 werkzaam bij het CIZ. In eerste instantie als algemeen directeur AWBZ, waarna hij in januari 2013 tot de Raad van Bestuur is toegetreden. In 2014 begeleidde Hans de transitie van de AWBZ naar de Wlz. In 2017 werd hij voorzitter van de Raad van Bestuur en trad Christa Klijn aan als Chief Operating Officer. Sinds 2018 zijn er nieuwe taken bij het CIZ terecht gekomen: uitvoering ggz in de Wlz en de nieuwe Wet Zorg en Dwang. Ook is in de afgelopen periode een vernieuwde werkwijze ingevoerd waarbij voor een groot deel van de aanvragen de wachttijd voor de cliënt is teruggebracht van 6 weken naar 7 dagen. Hiervoor ontving het CIZ de RBB Award.

Hans: “Ik wens Christa veel succes in haar nieuwe rol. Ik heb er veel vertrouwen in dat ze op haar eigen wijze invulling zal geven aan deze functie en daarbij zowel voor continuïteit als voor vernieuwing zal zorgen.”

Christa: “Ik zie ernaar uit verder te gaan met de ontwikkeling van het CIZ. Er zijn al mooie stappen gezet onder leiding van Hans. Ik dank hem dan ook hartelijk voor de wijze waarop hij zijn rol bij het CIZ heeft ingevuld en wens hem veel succes bij het CAK."

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen