Doet u een aanvraag bij het CIZ voor een rechterlijke machtiging of voorwaardelijke machtiging in het kader van de Wet zorg en dwang? Dan moet daarbij een medische verklaring aangeleverd worden. Deze medische verklaring hebben wij nodig om de aanvraag in behandeling te nemen.

Het aanleveren van deze verklaring is een verplichting vanuit de Wet zorg en dwang. Als u gebruik maakt van het format weet u zeker dat uw aanvraag compleet is. Een format van de medische verklaring kunt u downloaden op www.dwangindezorg.nl.

Meer informatie over de medische verklaring bij de rechterlijke machtiging vindt u bij onze veelgestelde vragen of op www.dwangindezorg.nl

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen