Doet u een aanvraag bij het CIZ voor een rechterlijke machtiging of voorwaardelijke machtiging in het kader van de Wet zorg en dwang? Dan moet daarbij een medische verklaring aangeleverd worden. Deze medische verklaring hebben wij nodig om de aanvraag in behandeling te nemen.

Het aanleveren van deze verklaring is een verplichting vanuit de Wet zorg en dwang. Als u gebruik maakt van het format weet u zeker dat uw aanvraag compleet is. Een format van de medische verklaring kunt u downloaden op www.dwangindezorg.nl.

Meer informatie over de medische verklaring bij de rechterlijke machtiging vindt u bij onze veelgestelde vragen of op www.dwangindezorg.nl

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen