We hebben onze folderlijn aangepast. Met toegankelijke teksten hopen we cliënten nog beter te kunnen informeren wat het CIZ voor hen kan betekenen. Ook hebben we nieuwe foto’s, niet alleen in de folders maar ook op de website. Met kleurenfoto’s van cliënten in hun eigen omgeving, brengen we de doelgroep goed in beeld.

Het gaat om de volgende folders:

  • Heeft u blijvend zorg nodig? Over de Wet langdurige zorg (Wlz)
  • Opname of verblijf. Over de Wet Bopz
  • Een bezwaar indienen. Hoe doet u dat?
  • Een klacht indienen. Hoe doet u dat?
  • Onze algemene folder ‘Heeft u blijvend zorg nodig?’ is flink uitgebreid. We hebben nu informatie toegevoegd over de financiering van de Wlz en hebben duidelijk in kaart gebracht wanneer mensen waarschijnlijk wel of niet in aanmerking komen voor Wlz-zorg.

Deze week hebben we zoveel mogelijk zorgaanbieders onze nieuwe folders toegestuurd. Heeft u de folder niet ontvangen of wilt u extra exemplaren bijbestellen, dan kan dat op onze bestelpagina.

 

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen