De Wet zorg en dwang gaat in op 1 januari 2020. Er leven veel vragen over de nieuwe wet en de rol die het CIZ vervult. Deze vragen -en de antwoorden erop- hebben wij verzameld en op onze website geplaatst.

Wij hebben dat onder andere gemerkt aan de enorme interesse voor de Roadshows van VWS vorige maand en de belangstelling voor de presentatie die wij daar hebben gegeven. Tijdens onze presentaties zijn veel goede vragen gesteld. Het antwoord op deze en andere veelgestelde vragen vind je op onze website. 

Welke aanvragen neemt het CIZ in behandeling?

Een vraag die regelmatig terugkwam, ging over de aanvragen die we vanaf 1 januari 2020 in behandeling nemen en hoe dat werkt. Om hierover duidelijkheid te scheppen, hebben we een overzicht gemaakt waarin precies staat welke informatie we nodig hebben om een aanvraag snel en zorgvuldig in behandeling te nemen. Ook staat erin wanneer de aanvraag het beste gedaan kan worden en wie de aanvraag mag doen.
Het overzicht is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het Ministerie van VWS, Actiz en VGN. Bekijk het overzicht. 

Andere vragen

Heeft u andere vragen over de Wet zorg en dwang en de rol van het CIZ? Laat het ons weten via wzd@ciz.nl

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen