Vanaf juli 2019 is het versnelde indicatieproces in iedere regio uitgerold. In november zijn de laatste regioteams via deze werkwijze ingewerkt.

Met deze nieuwe werkwijze wordt er binnen zeven werkdagen een besluit afgegeven. Dit geldt voor complete aanvragen die door zorgaanbieders zijn ingediend in ons aanmeldsysteem Portero. U kunt bekijken wanneer uw regio op deze manier is gaan werken. Bekijk hiervoor de kaart hieronder.

Versnelde indicatiestelling per regio

Hier leest u eerdere berichtgeving over de versnelde indicatiestelling.

Meer informatie

Bij de veelgestelde vragen voor professionals vindt u alle details over de werkwijze. Heeft u vragen over CIZ Versnelt? Dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij het CIZ in uw regio.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen