In de afgelopen maanden heeft het CIZ veel vragen gehad van gebruikers die problemen hebben met inloggen in Portero. We merken dat nog niet bij alle gebruikers bekend is dat zij hun wachtwoord elke drie maanden moeten wijzigen en dat het nodig is dat er een (zakelijk) uniek e-mailadres van de gebruiker geregistreerd wordt.

Daarom doen we een dringende oproep aan alle gebruikers van Portero om ervoor te zorgen dat hun persoonlijke gegevens, zoals hun zakelijke e-mailadres,  juist zijn geregistreerd door de organisatiebeheerder. 

Meer informatie over dit onderwerp vindt u onder 'Vraag en antwoord' op onze website.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen