Om onze cliënten sneller een indicatiebesluit te kunnen sturen, brengt het CIZ de termijn voor het opsturen van opgevraagde, aanvullende, (medische) informatie, met ingang van 20 januari, terug naar twee weken.

Om welke informatie gaat het?

Wanneer iemand een aanvraag doet voor een Wlz-indicatie, is het soms nodig om aanvullende informatie te ontvangen over specifieke aandoeningen en beperkingen. Het CIZ doet dan bij de cliënt, zorgaanbieder, huisarts of medisch specialist een aanvraag om aanvullende informatie op te sturen. Hiervoor heeft u met ingang van 20 januari twee weken de tijd.

Waarom doen we dit?

In 2016 zagen we dat veel opgevraagde aanvullende informatie nét buiten de termijn van twee weken binnen kwam. Om die reden hebben we de termijn verruimd van twee weken naar vier weken. Met een verruiming van de rappeltermijn dachten we dat de meeste informatie dan zeker binnen de termijn van vier weken binnen zou komen. Nu we een jaar verder zijn, zien we dat met deze verlenging niet het gewenste resultaat is bereikt. Er komt nauwelijks informatie binnen tussen de twee en vier weken en de informatie die dan nog komt, komt (net) buiten de vier weken binnen. 

Wat als het langer duurt?

Als er redenen zijn waarom de informatie niet binnen twee weken binnen aangeleverd kan worden neem dan contact op met de betreffende medewerker om dit te bespreken. Indien wij niks horen en de informatie is na twee weken niet binnen dan kunnen wij de aanvraag niet correct in behandeling nemen. 

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen