Het werken in zorgnetwerken van hulpverleners en mantelzorgers voor een cliënt is nog geen standaard manier van denken en werken. Dit is een van de conclusies van het onderzoek naar het functioneren van zorgnetwerken voor zelfstandig wonende kwetsbare ouderen tijdens de transitie in de langdurige zorg.

De groeiende groep zelfstandig wonende ouderen zorgt voor veranderingen in het zorglandschap. Er wordt steeds meer zorg in de thuissituatie geboden. Didi Verver deed in opdracht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) onderzoek naar dit onderwerp en ontwikkelde een nieuw toezichtkader voor langdurige zorg in de thuissituatie.

Het onderzoek bestond uit vier verschillende fases, waarbij elke fase input leverde voor de volgende fase. In de laatste fase is het nieuwe toezichtkader geëvalueerd. Uit het onderzoek blijkt dat het belang van samenwerken in de zorg voor kwetsbare ouderen groot is. Het gaat om samenwerking met verschillende professionals, over de zorgdomeinen heen. Ook de samenwerking en afstemming met mantelzorgers is belangrijk. Dit gebeurt nog te weinig.

U kunt hier het proefschrift van Didi Verver lezen.

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website