Het werken in zorgnetwerken van hulpverleners en mantelzorgers voor een cliënt is nog geen standaard manier van denken en werken. Dit is een van de conclusies van het onderzoek naar het functioneren van zorgnetwerken voor zelfstandig wonende kwetsbare ouderen tijdens de transitie in de langdurige zorg.

De groeiende groep zelfstandig wonende ouderen zorgt voor veranderingen in het zorglandschap. Er wordt steeds meer zorg in de thuissituatie geboden. Didi Verver deed in opdracht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) onderzoek naar dit onderwerp en ontwikkelde een nieuw toezichtkader voor langdurige zorg in de thuissituatie.

Het onderzoek bestond uit vier verschillende fases, waarbij elke fase input leverde voor de volgende fase. In de laatste fase is het nieuwe toezichtkader geëvalueerd. Uit het onderzoek blijkt dat het belang van samenwerken in de zorg voor kwetsbare ouderen groot is. Het gaat om samenwerking met verschillende professionals, over de zorgdomeinen heen. Ook de samenwerking en afstemming met mantelzorgers is belangrijk. Dit gebeurt nog te weinig.

U kunt hier het proefschrift van Didi Verver lezen.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen