Dit blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Het beeld bestaat dat sommige gemeenten verantwoordelijkheden afwentelen, maar als die intentie er is dan heeft het volgens de analyse van de Rekenkamer geen effect. Het CIZ vervult zijn rol als poortwachter goed.

Poortwachter

Andere factoren hebben wel invloed, zoals leeftijd en de aard van de aanmelding. De Wlz is een nationale aangelegenheid en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) een gemeentelijke, dus als een patiënt van de Wmo naar de Wlz gaat, hoeft de gemeente niet meer voor die patiënt te betalen. De Rekenkamer onderzocht niet of dit gedrag voorkomt, maar of het effect heeft. ‘Als gemeenten al het beleid hebben om mensen te snel naar de Wlz te verwijzen, dan werkt dat niet’, is de conclusie. De gelijkheid wat betreft gemeenten is te danken aan het CIZ, dat zijn rol als ‘poortwachter van de Wlz’ goed vervult. Het CIZ beoordeelt de aanvragen en uit het onderzoek blijkt dat dit consistent gebeurt. ‘Twee aanvragers met dezelfde kenmerken worden ongeacht uit welke gemeente zij komen op dezelfde manier beoordeeld.’

Bekijk het filmpje met een samenvatting van het rapport.

Bron: artikel Binnenlands Bestuur

Wat is de status van mijn aanvraag?

Als uw aanvraag in goede orde is ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Heeft u deze nog niet ontvangen? Neem dan contact op met het CIZ via 088-789 10 00. Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website