Zolang mensen met zorg vanuit de Wmo thuis wonen, betalen gemeenten en zorgverzekeraars de huishoudelijke hulp, dagbesteding en casemanager. Wanneer er meer zorg nodig is en het thuis wonen niet meer gaat, is er een Wlz-indicatie nodig voor opname in een verpleeghuis met 24-uurs zorg.

Mensen die op een wachtlijst staan voor een verpleeghuis en een Wlz-indicatie hebben, kunnen vanaf dat moment minder zorg thuis krijgen. Dat wordt ook wel 'zorgval' genoemd.

Minister

In de media is de afgelopen tijd veel aandacht besteed aan dit onderwerp. Minister Hugo de Jonge zegde een onderzoek naar deze problematiek toe en heeft aangegeven per 1 juli 2018 met een eerste oplossing voor de zorgval te komen. Mensen die wachten op een plaats in een verpleeghuis, hoeven niet meer bang te zijn dat ze in de tussentijd minder zorguren ontvangen. Dat schreef hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Oplossing

Voor alle ouderen en chronisch zieken die op de wachtlijst staan voor opname in een instelling, wordt de overbruggingsregeling per 1 juli beter benut en uitgebreid. Mensen ontvangen dan voldoende zorg thuis. Daaronder valt onder andere thuiszorg, dagbesteding en casemanagement. De overbruggingszorg wordt verlengd van zes weken naar drie maanden. Zieke ouderen die nog niet op een wachtlijst staan en mensen met een beperking, die met een pgb zelf de zorg organiseren, kunnen tot 25 procent meer zorg krijgen als dat een opname in een verpleeghuis kan voorkomen.

Meer informatie

Meer informatie hierover vindt u op deze website van het Ministerie van VWS.

Wie mag mijn Wlz-aanvraag namens mij ondertekenen?

Er zijn meerdere situaties mogelijk. Dit hangt af van uw leeftijd. Lees meer

Veelgestelde vragen