Het CIZ is onlangs een pilot gestart in 3 regio’s. Samen met cliënten en zorgaanbieders doen wij ervaring op met het versnellen van het indicatieproces naar 7 werkdagen. Dit geldt voor de aanvragen voor zorg vanuit de Wlz of een BOPZ, die door zorgaanbieders in Portero zijn aangevraagd. Van groot belang hierbij is dat de zorgaanbieder die de aanvraag doet, deze aanvraag volledig en compleet indient.

Alleen dan kunnen we deze snelle afhandeling garanderen. En heeft het merendeel van de cliënten binnen 7 werkdagen helderheid of de benodigde zorg via de Wlz betaald gaat worden. Op dit moment moeten wij, volgens de wet, binnen 6 weken een besluit nemen. Deze termijn stond eind vorig jaar nog zeer onder druk, maar sinds dit voorjaar heeft het CIZ haar doorlooptijden weer volledig op orde en heeft de pilot uitgewezen dat ook een termijn van 7 werkdagen (onder genoemde voorwaarden) mogelijk is.

Nauwe samenwerking

Een van de succesfactoren om deze versnelling te kunnen realiseren is dat het CIZ en zorgaanbieders bespreken wanneer een aanvraag compleet is. Alleen dan kan deze snel worden afgehandeld. Onafhankelijkheid, objectiviteit en kwaliteit van de indicatiestelling blijven centraal staan in de indicatiestelling. Voor de overige aanvragen, die niet via Portero kunnen worden ingediend, geldt ook: hoe completer de aanvraag, hoe sneller het CIZ het besluit kan nemen (in elk geval binnen 6 weken). Er gaat vaak veel tijd verloren als wij nog documenten op moeten vragen, de machtiging niet correct is of omdat een handtekening ontbreekt.

Dit is de brief die de minister aan de Kamer schreef over de versnelling van de indicatiestelling.

 

 

 

Wie mag mijn Wlz-aanvraag namens mij ondertekenen?

Als u jonger bent dan 18 jaar, dan tekent één van deze personen uw Wlz-aanvraag: Een ouder met ouderlijk gezag (een handtekening van één ouder is voldoende). Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website