Het CIZ krijgt op dit moment meer ggz-aanvragen binnen dan verwacht. Hierdoor is er een forse achterstand ontstaan in het nemen van besluiten over ggz-indicatieaanvragen. Dit betekent dat het langer dan 6 weken duurt voordat u een besluit van ons ontvangt. Wij doen er alles aan uw aanvraag dit jaar in behandeling te nemen.

Als de indicatie wordt gegeven, gaat deze op 1 januari 2021 in. Vanaf dat moment krijgt u zorg vanuit de Wlz. Tot die tijd houdt u recht op de bestaande zorg via uw gemeente (Wet maatschappelijke ondersteuning) of zorgverzekeraar (Zorgverzekeringswet).

De vertraging bij het CIZ heeft geen effect op de zorg die u nu ontvangt. U kunt de zorg behouden die u nu krijgt. Daarover maken zorgkantoren, zorgaanbieders, gemeenten en het ministerie van VWS nadere afspraken. In november volgt hier meer informatie over.

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder of bellen naar het algemene nummer van het CIZ (088 – 789 1000).

Wie mag mijn Wlz-aanvraag namens mij ondertekenen?

Er zijn meerdere situaties mogelijk. Dit hangt af van uw leeftijd. Lees meer

Veelgestelde vragen