Het CIZ heeft op dit moment achterstanden. Hierdoor kan het helaas langer duren voordat we uw aanvraag in behandeling nemen.

Meer ggz-aanvragen
Het CIZ kreeg vorig jaar meer aanvragen van en voor mensen met een psychische stoornis dan door alle betrokken partijen was ingeschat. Het was hierdoor helaas niet mogelijk alle ggz-aanvragen op tijd te behandelen. Om de lange wachttijd zoveel mogelijk te beperken, heeft het CIZ maatregelen genomen. Er zijn bijvoorbeeld extra medewerkers aangenomen.

Ook in 2021 krijgt het CIZ meer ggz-aanvragen dan was ingeschat. Vanaf mei behandelen we de aanvragen van 2021. Het kan helaas later in het jaar worden voor we uw aanvraag in behandeling kunnen nemen.  

Andere aanvragen
Door de extra inzet die voor het afhandelen van deze aanvragen nodig is, lopen alle andere aanvragen helaas ook vertraging op. We doen er alles aan om uw aanvraag zo snel mogelijk in behandeling te nemen.

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen