• 28 januari 2021

Een aantal van onze formulieren is aangepast. Het gaat om kleine aanpassingen die vooral voortkomen uit regels voor privacy en wetswijzigingen, zoals de spoedreparatiewet Wet zorg en dwang. De nieuwe formulieren zijn beschikbaar op onze website. Hier vindt u altijd de meest recente versie.

Het gaat om deze formulieren:

 • het Wlz-aanvraagformulier
 • het Wlz-machtigingsformulier
 • het aanvraagformulier voorwaardelijke machtiging
 • het aanvraagformulier rechterlijke machtiging
 • het aanvraagformulier voor een besluit tot opname en verblijf (artikel 21)
 • de machtiging voor het optreden in een bezwaarprocedure
 • de machtiging voor het opvragen van medische informatie in een bezwaarprocedure

Ook onze digitale aanvraagsystemen Portero en Mijn Wlz-aanvraag zijn aangepast.

Een korte toelichting op de belangrijkste aanpassingen:

 • Na een zorgvuldige afweging hebben wij een aantal vragen verwijderd vanwege privacyregels. Deze vragen waren niet noodzakelijk om een indicatie te kunnen stellen of om contact op te kunnen nemen met de cliënt of zijn vertegenwoordiger.
  • We vragen op diverse plekken niet langer wat iemands geslacht is. Onder andere bij de wettelijk vertegenwoordiger bij een Wlz-aanvraag, een Wzd-aanvraag, of bij de gemachtigde die optreedt in een bezwaarprocedure.
  • Ook de persoonlijke relatie tot de cliënt is vanwege privacyregels op meerdere plekken verwijderd.
 • De verwijzingen naar extramurale behandeling zijn verwijderd van het Wlz-aanvraagformulier en het Wlz-machtigingsformulier.
 • Op het Wlz-aanvraagformulier vragen we niet meer of iemand de aanvraag doet vanwege psychiatrische problemen.
 • Op het aanvraagformulier voor een rechterlijke machtiging vragen we niet langer om het meesturen van een verklaring van de zorgaanbieder als het gaat om een cliënt die al is opgenomen.
 • Op het aanvraagformulier voor een besluit tot opname en verblijf (artikel 21) en een rechterlijke machtiging vragen we naar gegevens van contactpersonen bij een zorginstelling. Daar staat nu de opmerking bij dat deze alleen ingevuld hoeven te worden als de cliënt al zorg ontvangt van een zorgaanbieder. De belanghebbende moet wel altijd worden ingevuld.

De andere formulieren en folders op onze website zijn ongewijzigd.

Wat is de status van mijn aanvraag?

Als uw aanvraag in goede orde is ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Heeft u deze nog niet ontvangen? Neem dan contact op met het CIZ via 088-789 10 00. Lees meer

Veelgestelde vragen