• 25 februari 2021

Eind 2020 zijn op Dwang in de zorg nieuwe formats voor de medische verklaringen gepubliceerd. In de verschillende formats is nu een toelichtingveld toegevoegd, waarop u het verzet nader kunt toelichten.

Door de informatie die u invult in het toelichtingenveld, kunnen wij het verzet beter onderbouwen in het verzoekschrift dat wij naar de rechtbank sturen. Wij vragen u daarom om vanaf nu gebruik te maken van de nieuwe formats. Of om uw eigen format voor de medische verklaring aan te vullen.

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen