• 23 september 2021

Bij een aanvraag voor een rechterlijke machtiging (RM), moet u als zorgaanbieder een medische verklaring meesturen. Informatie uit de medische verklaring gebruikt het CIZ om een compleet en onderbouwd verzoekschrift samen te stellen voor de rechter. In dit bericht leest u wat u moet invullen bij de medische verklaring.

Verzet toelichten

In de medische verklaring geeft u als arts aan welke diagnose u bij de betreffende cliënt heeft gesteld en waarom u concludeert dat opname voor hem noodzakelijk en geschikt is. Ook geeft u aan dat er sprake is van verzet. Sinds begin dit jaar is een apart toelichtingsveld aan het format voor de medische verklaring toegevoegd. In dit toelichtingsveld legt u uit wat de aard van het verzet is, waarop het precies is gericht, waar het volgens u (mogelijk) vandaan komt en hoe u het heeft vastgesteld.

Op onze website leest u meer over de medische verklaring. Het vernieuwde format vindt u op de website Dwang in de zorg.

Gebruikt u een eigen format? Dan vragen wij u om dit format aan te vullen met extra ruimte om het verzet toe te lichten.

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen