• 16 december 2021

Het CIZ is goed op koers met de behandeling van de aanvragen. We beogen om aan het eind van het jaar, volgens afspraak, ruim 95 % van de aanvragen binnen de wettelijke termijn af te handelen.

Het CIZ heeft echter ook last van de oplopende coronabesmettingen, quarantaines en griep. Dit heeft impact op het afleggen van huisbezoeken en het ziekteverzuim van onze medewerkers. Het helpt ons als de aanvragen compleet worden aangeleverd. Als u alle relevante en beschikbare informatie direct meestuurt of uploadt bij het indienen van de aanvraag, bevordert dat een snelle en adequate afhandeling van de aanvraag. Het opvragen van extra medische informatie zorgt er vaak voor dat de afhandeling van de aanvraag langer duurt.

Aanpassing Portero

Om u als professional hierbij te ondersteunen, hebben we een aanpassing gerealiseerd in Portero, die vanaf 18 december a.s. beschikbaar is. Zodra u bij de aanvraag een keuze maakt voor een bepaald zorgprofiel, krijgt u op dat moment een melding. Daarin staat welke informatie relevant is om mee te sturen. Wij hopen u hiermee te helpen en het proces voor alle betrokkenen te verbeteren, met als belangrijkste doel dat de cliënt snel een juist indicatiebesluit ontvangt.

Wie mag mijn Wlz-aanvraag namens mij ondertekenen?

Als u jonger bent dan 18 jaar, dan tekent één van deze personen uw Wlz-aanvraag: Een ouder met ouderlijk gezag (een handtekening van één ouder is voldoende). Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website