Het CIZ beschikt over een groot aantal unieke gegevens en maakt deze informatie toegankelijk via rapportages en beleidsanalyses.

CIZ Databank

Iedereen kan zelfstandig data opzoeken in de databank van het CIZ. De beschikbare gegevens in de databank laten onder andere zien hoeveel cliënten regulier Wlz-recht hebben, verdeeld per zorgprofiel, en hoeveel cliënten recht hebben op subsidieregelingen of een partnerverblijf. Ook kunt u in de databank zien hoeveel aanvragen het CIZ ontvangt voor de Wlz, Bopz/Wzd artikel 21 en de BUK-adviezen (dubbele kinderbijslag). Van de Wlz en Bopz/Wzd artikel 21 kunt u ook terugvinden hoeveel besluiten het CIZ heeft genomen. De landelijke cijfers zijn onder meer te verdelen naar zorgkantoorregio, provincie en gemeente. Ga naar de databank van het CIZ.

Factsheets

Factsheet VV07

Deze factsheet is een nadere uitleg van en verduidelijkingop de specifieke indicatiecriteria die in de Beleidsregels Indicatiestelling Wlz zijn beschreven voor het zorgprofiel VV07. Bekijk de factsheet VV07.

Factsheet "Cliënten met een verstandelijke handicap in de Wlz - Kenmerken"

In deze factsheet wordt gekeken naar de kenmerken van de groep cliënten met als eerste grondslag ‘verstandelijke handicap’ (VG) en een geldige indicatie voor de Wlz op peildatum 1-12-2017.
Bekijk de factsheet Cliënten met een verstandelijke handicap in de Wlz - Kenmerken

Factsheet "Cliënten met een verstandelijke handicap in de AWBZ/Wlz - Uitstaand recht"

In deze factsheet wordt gekeken naar de ontwikkeling van het aantal cliënten met een geldige indicatie (aanspraak) voor de zorgprofielen VG03, VG04, VG05, VG06, VG07 en VG08 in de periode 2010 t/m 2017. Aangezien op 1 januari 2015 de Wlz van start is gegaan, wordt in deze factsheet zowel gekeken naar de aanspraak in de AWBZ als Wlz.
Bekijk de factsheet Cliënten met een verstandelijke handicap in de AWBZ/Wlz - Uitstaand recht

Factsheet "Trends in de indicatiestelling"

In deze factsheet vindt u de meest opvallende trends in de indicatiebesluiten en in de aanspraak op zorg van de afgelopen jaren. Ook wordt duidelijk hoe de Wlz zich tot de AWBZ verhoudt. Dit op basis van peildata tussen 1 juli 2013 en 1 juli 2016. Bekijk de factsheet Trends in de indicatiestelling.

Factsheet "Ontwikkeling leeftijd cliënten met een verstandelijke handicap (AWBZ en Wlz)"

In deze factsheet worden diverse vragen omtrent ontwikkeling van leeftijd binnen de groep cliënten met een verstandelijke handicap beantwoord.
Bekijk de factsheet Ontwikkeling leeftijd cliënten met een verstandelijke handicap (AWBZ en Wlz)

Onderzoeken

Toegang in de langdurige zorg. Wat zien we?

Dit onderzoek uit 2017 brengt de regionale variatie bij de toegang tot, en het gebruik van, de Nederlandse institutionele langdurige zorg in kaart. Daarbij wordt ook geanalyseerd in hoeverre de eigen bijdragen en het inkomen deze variatie kunnen verklaren. Het onderzoek is uitgevoerd door de VU, in samenwerking met het CIZ. Bekijk het onderzoek Toegang in de langdurige zorg. Wat zien we?

Jaarverslag

Jaarverslag 2021

In ons online jaarverslag nemen we u mee langs de belangrijkste feiten en cijfers van het afgelopen jaar. Bekijk het online jaarverslag.
U kunt ook het hele jaarverslag lezen

Archief

Eerder gepubliceerde rapportages vindt u in het archief.

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website