Met ingang van 1 januari 2017 is het bestuur van het CIZ gewijzigd. Deze nieuwe inrichting is gebaseerd op de vijf kernprincipes van Goed Openbaar Bestuur: Besturen, Tegenkracht, Beheersen, Verantwoorden en Dialoog.

Om hieraan te voldoen, is per 1 januari 2017 een (nieuwe) Raad van Advies en een Audit Adviescommissie ingesteld.

De Raad van Advies bestaat uit de volgende leden:

  • Frederieke Leeflang (voorzitter), Advocaat en partner bij Boekel
  • Tof Thissen, Algemeen directeur UWV WERKbedrijf
  • Bas van der Velde, Algemeen directeur Rijnconsult

De Raad van Advies adviseert de bestuurder, Hans Ouwehand, op het gebied van strategische agenda en organisatieontwikkeling van het CIZ.

De Audit Adviescommissie bestaat uit:

  • Lex van Overmeire (voorzitter), voormalig Audit partner (lid van de maatschap EY Accountants LLP)
  • Monique de Vries, Zelfstandig consultant en interimmanager

De Audit Adviescommissie ondersteunt Hans met advies op het gebied van financiële verslaglegging en verantwoording, auditbeleid, bedrijfsvoering en risicomanagement.

Actuele cijfers

Bekijk de cijfers.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft (in principe) zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen