Het CIZ hanteert nog een tweede, ruimere definitie voor 'juist besluit’. Met eisen die we stellen aan het indicatiebesluit; de besluitbrief aan de cliënt.

Intern toetst CIZ op zes onderdelen:
1.         Had de aanvraag wel in behandeling kunnen worden genomen: staat de handtekening van de cliënt er wel onder; is de cliënt wel Wlz-verzekerd etc.?
2.         Is er terecht vastgesteld of er wel/geen toegang is tot de Wlz?
3.         Zo ja, is dan wel het best passende zorgprofiel gekozen?
4.         Is de ingangsdatum juist bepaald?
5.         Is de geldigheidsduur juist bepaald?
6.         Is het besluit goed en begrijpelijk gemotiveerd?

Het kwaliteitscijfer van het derde kwartaal 2022 over de uitgebreide definitie bedraagt 79%.

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website