Omdat wij uw privacy belangrijk vinden, gaan wij zorgvuldig om het verstrekken van informatie. Wij kunnen u algemene informatie geven over het proces van indictiestelling of het beleid rondom het opvragen en verstrekken van gegevens. Ook kunnen wij algemene informatie verstrekken over de voortgang van een aanvraag of dossier.  
Persoonlijke gegevens of cliëntgebonden informatie over een Wlz-aanvraag of indicatiebesluit kunnen wij uiteraard niet altijd aan iedereen verstrekken. In de tabel leest u wie dezegegevens mag opvragen of hoe deze informatie is in te zien. 

Let op: voor de Wet zorg en dwang (Wzd), gelden andere regels voor het opvragen van informatie. Een Wzd-aanvraag is bijvoorbeeld een aanvraag voor een besluit tot opname en verblijf (artikel 21 Wzd), een rechterlijke machtiging of een verlenging van een inbewaringstelling. Op deze pagina leest u er meer over

 Wie bent u  Wat mag u telefonisch opvragen
Cliënt zelf of de ouder van een minderjarige cliënt met wettelijk gezag  Het CIZ mag telefonische vragen beantwoordenover persoonlijke gegevens of cliëntgebonden informatie na het juist beantwoorden van enkele controlevragen.
Mentor, curator of schriftelijk gemachtigde (wettelijk vertegenwoordiger)

Het CIZ mag telefonisch geen persoonlijke informatie over de cliënt verstrekken. Ook niet als u als zoon of dochter bent aangemerkt als wettelijk vertegenwoordiger of gemachtigd bent.

De wettelijk vertegenwoordiger of gemachtigde kan alleen schriftelijk of via de mail informatie opvragen.

Bij het verzoek moet u bewijsstukken meesturen: een kopie van het identiteitsbewijs van u en uw wettelijk vertegenwoordiger. En een bewijs van mentorschap/curatorschap/machtiging (volmacht) als u dat nog niet eerder gedeeld had met het CIZ. 

Geen wettelijk vertegenwoordiger en niet op een andere manier gemachtigd   Het CIZ mag geen persoonlijke informatie verstrekken.U kunt zich laten machtigen door de cliënt en vervolgens schriftelijk of via de mail informatie opvragen, zoals hierboven beschreven.
Ziekenhuismedewerker of zorgaanbieder met toegang tot Portero Het CIZ mag persoonlijke informatie verstrekken over de indicatie als dit nodig is om zorg te kunnen leveren. Bij elke andere vraag over de indicatie hebben wij schriftelijke toestemming van de cliënt zelf of zijn of  haar wettelijk vertegenwoordiger nodig. Hiervoor kunt u het machtigingsformulier van het CIZ gebruiken.
Huisartsen en zorgaanbieders zonder toegang tot Portero Het CIZ verstrekt geen persoonlijke gegevens of cliëntgebonden informatie aan huisartsen en zorgaanbieders zonder toegang tot PorteroDe zorgaanbieder of huisarts moet overige informatie rechtstreeks bij de cliënt zelf of zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger opvragen.
Hoe het opvragen van een indicatiebesluit werkt, leest u verderop.
Het zorgkantoor Het CIZ mag contactgegevens van de cliënt of van zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger aan het zorgkantoor verstrekken als dit nodig is om zorg te kunnen leveren.
Gemeente Gemeenten mogen het Wlz-register bekijken als dit nodig is. Dit kan via het Gemeentelijk Gegevensknooppunt. Gemeenten kunnen automatische signalen krijgen als een Wmo-voorziening samenloopt met een Wlz-indicatie. U kunt hiervoor kijken op de website van het Inlichtingenbureau voor informatie . 

Opvragen kopie indicatiebesluit

U kunt alleen met schriftelijke toestemming van de cliënt zelf of zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger een kopie van het indicatiebesluit opvragen. Lees meer over een kopie opvragen bij onze veelgestelde vragen.  

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen