Op deze pagina vindt u ons factuuradres en informatie over offerte-uitvragen.

Facturen

Factuuradres

Vermeld altijd het volgende adres op uw factuur:
CIZ
T.a.v. afdeling Crediteurenadministratie
Postbus 2002
3500 GA Utrecht

Verzendmogelijkheden

U kunt uw facturen op drie manieren naar het CIZ sturen:

 1. XML- en bijbehorende Pdf factuur per mail naar: xmlfactuur@ciz.nl;
 2. Pdf-factuur per mail naar: crediteuren@ciz.nl; of
 3. Papieren factuur per post (indien u niet de mogelijkheid heeft om een digitale factuur te versturen).

Onze voorkeur gaat uit naar een XML-factuur. Let op dat u daarbij ook de bijbehorende Pdf-factuur meestuurt. 

De ondersteunende XML-standaarden zijn:

 • UBL 2.0
 • UBL 2.1
 • SETU
 • cXML
 • INSBOU
 • Anachron
 • AirPlus

Heeft u een vraag over uw factuur? Mail naar: crediteuren@ciz.nl

Eisen facturen

Facturen dienen te voldoen aan de volgende eisen:

 1. De factuur wordt verstuurd naar XMLfactuur@ciz.nl met in de bijlage 1 factuur in XML-formaat én 1 factuur in Pdf-formaat.
 2. De factuur voldoet aan de eisen als gesteld door de belastingdienst. Zie hiervoor de website Belastingdienst.
 3. Op de factuur wordt een inkoopordernummer en/of contractnummer vermeld.
 4. De factuur mag op slechts één inkoopordernummer betrekking hebben, tenzij vooraf anders is overeen gekomen.
 5. De betalingstermijn op de factuur komt overeen met de betalingstermijn als genoemd onder in de van toepassing zijnde inkoopvoorwaarden.

Aanbestedingsrichtlijnen

Het CIZ is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) dat valt onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daardoor is het CIZ gebonden aan de Europese aanbestedingswetgeving en –richtlijnen voor haar leveranciers.

Europese aanbestedingen

 • Opdrachten met een geraamde waarde (over vier jaar) boven de € 215.000 excl. BTW worden Europees aanbesteed.

Ieder bedrijf in Nederland / de Europese Unie krijgt zo een gelijke kans op een opdracht van de overheid of een publieke dienstverlener. Al deze opdrachten worden gepubliceerd op Tenderned. Voor meer informatie: zie www.tenderned.nl. De Europese aanbestedingen worden daarnaast gepubliceerd op TED: www.ted.europa.eu.

De aanbestedingen van het CIZ verlopen volledig digitaal. Het CIZ stelt alle informatie digitaal beschikbaar. Als leverancier kunt u uw inschrijving ook digitaal indienen. Dit bespaart alle partijen tijd en geld. Het CIZ gebruikt hiervoor per januari 2020 het online platform TenderNed. U kunt dit platform gratis gebruiken. 

Offerte-aanvragen

Voor opdrachten met een lagere geraamde waarde dan de Europese drempel van € 215.000 vragen wij één (tot €50.000) of meer (tussen €50.000 en €215.000) offertes aan. Hierbij gelden:

 1. De spelregels zaken doen met het CIZ. Zie ook: ordervrijstellingen leveranciers.
  Of:
 2. De voorwaarden die vermeld staan in de offerteaanvraag.

Daarnaast zijn de relevante Rijksvoorwaarden van toepassing:

 • ARVODI-2018 voor diensten
 • ARIV-2018 voor leveringen
 • ARBIT-2018 voor IT-leveringen en -diensten

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team inkoop via inkoop@ciz.nl.

Bevoegdheid

Een beperkte groep medewerkers is aangewezen om namens het CIZ verplichtingen aan te gaan. In de samenvatting mandaatbesluit CIZ kunt u vinden wie:

 • bevoegd is om opdracht te geven voor bestellingen;
 • contracten/overeenkomsten rechtsgeldig mag ondertekenen.

Opdrachten/overeenkomsten die door andere dan de genoemde functionarissen zijn gegeven/getekend, zijn niet rechtsgeldig.

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website