Op deze pagina vindt u ons factuuradres, informatie over lopende en geplande aanbestedingen en informatie over offerte-uitvragen.

Facturen

XML-facturen

Het CIZ kan ook XML-facturen verwerken. Dit zorgt voor een sneller verwerkingsproces en een snellere betaalsnelheid van uw factuur. Het CIZ kan alleen facturen in behandeling nemen die voldoen aan de factuureisen zoals vermeld op de website van de Belastingdienst.

Factuuradres

Vermeld altijd het volgende adres op uw factuur:
CIZ
T.a.v. afdeling Crediteurenadministratie
Postbus 2002
3500 GA Utrecht

Verzendmogelijkheden

U kunt uw facturen op drie manieren naar het CIZ sturen:

 1. XML- en bijbehorende Pdf factuur per mail naar: xmlfactuur@ciz.nl;
 2. Pdf-factuur per mail naar: crediteuren@ciz.nl; of
 3. Papieren factuur per post (indien u niet de mogelijkheid heeft om een digitale factuur te versturen).

Onze voorkeur gaat uit naar een XML-factuur. Let op dat u daarbij ook de bijbehorende Pdf-factuur meestuurt. 

De ondersteunende XML-standaarden zijn:

 • UBL 2.0
 • UBL 2.1
 • SETU
 • cXML
 • INSBOU
 • Anachron
 • AirPlus

Heeft u een vraag over uw factuur? Mail naar: crediteuren@ciz.nl

Aanbestedingsrichtlijnen

Het CIZ is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) dat valt onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daardoor is het CIZ gebonden aan de Europese aanbestedingswetgeving en –richtlijnen voor haar leveranciers.

Nationale en Europese aanbestedingen

 • Opdrachten met een geraamde waarde (over vier jaar) boven de € 100.000 excl. BTW worden nationaal openbaar aanbesteed;
 • Opdrachten met een geraamde waarde (over vier jaar) boven de € 214.000 excl. BTW worden Europees aanbesteed.

Ieder bedrijf in Nederland / de Europese Unie krijgt zo een gelijke kans op een opdracht van de overheid of een publieke dienstverlener. Al deze opdrachten worden gepubliceerd op Tenderned. Voor meer informatie: zie www.tenderned.nl. De Europese aanbestedingen worden daarnaast gepubliceerd op TED: www.ted.europa.eu.

Bekijk het overzicht van de lopende en geplande aanbestedingen.

De aanbestedingen van het CIZ verlopen volledig digitaal. Het CIZ stelt alle informatie digitaal beschikbaar. Als leverancier kunt u uw inschrijving ook digitaal indienen. Dit bespaart alle partijen tijd en geld. Het CIZ gebruikt hiervoor het online platform Negometrix. U kunt dit platform gratis gebruiken. Voor meer informatie zie negometrix.com/nl/leveranciers.

Offerte-aanvragen

Voor opdrachten met een lagere geraamde waarde vragen wij één (tot € 50.000) of meer (tussen € 50.000 en € 100.000) offertes aan. Hierbij gelden:

 1. De spelregels zaken doen met het CIZ. Zie ook: inkoopvrijstellingen leveranciers.
  Of:
 2. De voorwaarden die vermeld staan in de offerteaanvraag.

Daarnaast zijn de relevante Rijksvoorwaarden van toepassing:

 • ARVODI-2018 voor diensten
 • ARIV-2018 voor leveringen
 • ARBIT-2018 voor IT-leveringen en -diensten

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team inkoop via inkoop@ciz.nl.

Bevoegdheid

Een beperkte groep medewerkers is aangewezen om namens het CIZ verplichtingen aan te gaan. In de samenvatting mandaatbesluit CIZ kunt u vinden wie:

 • bevoegd is om opdracht te geven voor bestellingen;
 • contracten/overeenkomsten rechtsgeldig mag ondertekenen.

Opdrachten/overeenkomsten die door andere dan de genoemde functionarissen zijn gegeven/getekend, zijn niet rechtsgeldig.

Wat is de status van mijn aanvraag?

Als uw aanvraag in goede orde is ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Daarnaast ontvangt u van het CIZ een brief met daarin het telefoonnummer van uw contactpersoon. Heeft u deze brief nog niet ontvangen? Neem dan contact op met het CIZ via 088-789 10 00. Lees meer

Veelgestelde vragen