Voor de volgende categorieën bestellingen geldt een ordervrijstelling:

 1. Bestellingen tot een bedrag van €1.000 voor:
  1. middelen t.b.v. recepties of bijeenkomsten;
  2. eten en drinken (lunches, diners, catering);
  3. bloemen;
  4. (banket)bakkers en taartwinkels;
  5. teamactiviteiten;
  6. congressen en seminars;
  7. online advertenties;
  8. abonnementen/lidmaatschappen (tijdschrijft, online-dienst, vakgroepen);
  9. boeken.
 2. Bestellingen in webshops (spend wordt gemonitord);
 3. Taxikosten
 4. Aanvragen/bestellingen bij Kamer van Koophandel;
 5. Arbodiensten (verzuimpreventie, verzuimbegeleiding, verzuim re-integratie) bij contractpartij;
 6. Inzet vertrouwenspersoon bij contractpartij;
 7. Aanvraag IQ-testen bij contractpartij;
 8. Aanvraag tolk- en vertaaldiensten bij contractpartij;
 9. Kosten die CIZ op grond van een vonnis dient te vergoeden.
 10. Kosten op basis van wettelijke verplichtingen (waaronder: premie pensioenfonds, WGA uitkeringen, aanvulling op WW- en WGA-uitkering, vordering gemeentelijke belastingen).
 11. Kosten voor NS-abonnementen bij contractpartij.

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen