Voor de volgende categorieën bestellingen geldt een ordervrijstelling:

 1. Bestellingen tot een bedrag van €1.000 voor:
  1. middelen t.b.v. recepties of bijeenkomsten;
  2. eten en drinken (lunches, diners, catering);
  3. bloemen;
  4. (banket)bakkers en taartwinkels;
  5. teamactiviteiten;
  6. congressen en seminars;
  7. online advertenties;
  8. abonnementen/lidmaatschappen (tijdschrijft, online-dienst, vakgroepen);
  9. boeken.
 2. Bestellingen in webshops (spend wordt gemonitord);
 3. Taxikosten
 4. Aanvragen/bestellingen bij Kamer van Koophandel;
 5. Arbodiensten (verzuimpreventie, verzuimbegeleiding, verzuim re-integratie) bij contractpartij;
 6. Inzet vertrouwenspersoon bij contractpartij;
 7. Aanvraag IQ-testen bij contractpartij;
 8. Aanvraag tolk- en vertaaldiensten bij contractpartij;
 9. Kosten die CIZ op grond van een vonnis dient te vergoeden.
 10. Kosten op basis van wettelijke verplichtingen (waaronder: premie pensioenfonds, WGA uitkeringen, aanvulling op WW- en WGA-uitkering, vordering gemeentelijke belastingen).
 11. Kosten voor NS-abonnementen bij contractpartij.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen