Voor de volgende categorieën bestellingen geldt een ordervrijstelling:

 1. Bestellingen tot een bedrag van €1.000 voor:
  1. middelen t.b.v. recepties of bijeenkomsten;
  2. eten en drinken (lunches, diners, catering);
  3. bloemen;
  4. (banket)bakkers en taartwinkels;
  5. teamactiviteiten;
  6. congressen en seminars;
  7. online advertenties;
  8. abonnementen/lidmaatschappen (tijdschrijft, online-dienst, vakgroepen);
  9. boeken.
 2. Bestellingen in webshops (spend wordt gemonitord);
 3. Taxikosten
 4. Aanvragen/bestellingen bij Kamer van Koophandel;
 5. Arbodiensten (verzuimpreventie, verzuimbegeleiding, verzuim re-integratie) bij contractpartij;
 6. Inzet vertrouwenspersoon bij contractpartij;
 7. Aanvraag IQ-testen bij contractpartij;
 8. Aanvraag tolk- en vertaaldiensten bij contractpartij;
 9. Kosten die CIZ op grond van een vonnis dient te vergoeden.
 10. Kosten op basis van wettelijke verplichtingen (waaronder: premie pensioenfonds, WGA uitkeringen, aanvulling op WW- en WGA-uitkering, vordering gemeentelijke belastingen).
 11. Kosten voor NS-abonnementen bij contractpartij.

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website