Lees hier alles over zaken doen met CIZ.

Inkoopvoorwaarden

Op onze opdrachten zijn – met uitsluiting van de door uw organisatie gehanteerde algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden - de volgende voorwaarden van toepassing:

Door te klikken op de link hierboven kunt u de van toepassing zijnde voorwaarden inzien.

Op uw offerte dienen de van toepassing zijnde Rijksinkoopvoorwaarden te worden vermeld.

Inkoopopdrachten

CIZ gaat alleen verplichtingen aan op basis van een overeenkomst of een schriftelijke inkoopopdracht. Een schriftelijke inkoopopdracht wordt u per e-mail toegezonden door inkoop@ciz.nl. Uitzonderingen hierop zijn terug te vinden op de pagina Inkoopvrijstellingen (zie bijlage 1) van de website CIZ.

Een Inkoopopdracht wordt verzonden nadat deze intern is geaccordeerd door de bevoegde functionaris(sen) van CIZ zoals vastgelegd in het Mandaatbesluit. Een Inkoopopdracht garandeert u dat een opdracht bevoegd is gegeven. Een concept-Inkoopopdracht is geen (rechtsgeldige) Inkoopdracht.

In het Mandaatbesluit kunt u nazien welke functionaris van CIZ bevoegd is tot welke rechtshandeling en tot welk bedrag, bijvoorbeeld bij het sluiten van een overeenkomst of bij een bestelling waarvoor geen Inkoopopdracht noodzakelijk is (Inkoopvrijstellingen, zie bijlage)

Alleen leveringen – zowel van goederen als van diensten – op basis van een schriftelijke overeenkomst en/of inkoopopdracht kunnen worden gefactureerd aan het CIZ.

Betalingstermijn

Het CIZ hanteert een betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur.

Facturering

Facturen dienen te voldoen aan de volgende eisen:

  1. De factuur wordt in XML-formaat verstuurd naar XMLfactuur@ciz.nl
  2. De factuur voldoet aan de eisen als gesteld door de belastingdienst. Zie hiervoor de website belastingdienst.
  3. Op de factuur wordt een inkoopordernummer en/of contractnummer vermeld. Bij een inkoopvrijstelling (zie bijlage 1) wordt de naam van de besteller (bevoegd op basis van het Mandaatbesluit) vermeld.
  4. De factuur mag op slechts één inkoopordernummer betrekking hebben, tenzij vooraf anders is overeen gekomen.
  5. De betalingstermijn op de factuur komt overeen met de betalingstermijn hierboven vermeld.

Facturen die niet aan deze eisen voldoen, zullen retour worden gezonden en niet worden betaald.

5.   Bedrijfsgegevens

Naam

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Factuuradres

XMLfactuur@ciz.nl (Postbus 2002, 3500 GA Utrecht)

Bezoekadres hoofdkantoor

Orteliuslaan 1000, 3528 BD Utrecht

Postadres

Postbus 2062, 3500 GB

KvK- nummer

62253778

BTW- nummer

NL854729847B01

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen