Lees hier alles over zaken doen met CIZ.

Inkoopvoorwaarden

Op onze opdrachten zijn – met uitsluiting van de door uw organisatie gehanteerde algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden - de volgende voorwaarden van toepassing:

Door te klikken op de link hierboven kunt u de van toepassing zijnde voorwaarden inzien.

Op uw offerte dienen de van toepassing zijnde Rijksinkoopvoorwaarden te worden vermeld.

Inkoopopdrachten

CIZ gaat verplichtingen aan op basis van een overeenkomst of een schriftelijke inkoopopdracht. Een schriftelijke inkoopopdracht wordt u per e-mail toegezonden door inkoop@ciz.nl.

Een Inkoopopdracht wordt verzonden nadat deze intern is geaccordeerd door de bevoegde functionaris(sen) van CIZ zoals vastgelegd in het Mandaatbesluit. Een Inkoopopdracht garandeert u dat een opdracht bevoegd is gegeven. In de samenvatting Mandaatbesluit CIZ kunt u nazien welke functionaris van CIZ bevoegd is tot welke rechtshandeling en tot welk bedrag.

Alleen leveringen – zowel van goederen als van diensten – op basis van een schriftelijke overeenkomst en/of inkoopopdracht kunnen worden gefactureerd aan het CIZ.

Coronacrisis

Het CIZ kan indien de gevolgen van het coronavirus daartoe aanleiding geven deze opdracht opschorten of ontbinden. Opdrachtnemer heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding. Wel zullen partijen in onderling overleg een redelijke prijs bepalen voor een eventueel reeds verrichte prestatie. De gevolgen van het coronavirus worden niet aangemerkt als onvoorziene en/of kostenverhogende omstandigheden en leveren evenmin een grond op voor een beroep op overmacht of anderszins kostenvergoeding.

Betalingstermijn

Het CIZ hanteert een betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur.

Facturering

Facturen dienen te voldoen aan de volgende eisen:

  1. De factuur wordt verstuurd naar XMLfactuur@ciz.nl met in de bijlage 1 factuur in XML-formaat én 1 factuur in Pdf-formaat.
  2. De factuur voldoet aan de eisen als gesteld door de belastingdienst. Zie hiervoor de website Belastingdienst.
  3. Op de factuur wordt een inkoopordernummer en/of contractnummer vermeld.
  4. De factuur mag op slechts één inkoopordernummer betrekking hebben, tenzij vooraf anders is overeen gekomen.
  5. De betalingstermijn op de factuur komt overeen met de betalingstermijn als genoemd onder de paragraaf 'Betalingstermijn'.

Facturen die niet aan deze eisen voldoen, zullen retour worden gezonden en niet worden betaald.

5.   Bedrijfsgegevens

Naam

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Factuuradres

XMLfactuur@ciz.nl (Postbus 2002, 3500 GA Utrecht)

Bezoekadres hoofdkantoor

Orteliuslaan 1000, 3528 BD Utrecht

Postadres

Postbus 2062, 3500 GB

KvK- nummer

62253778

BTW- nummer

NL854729847B01

Wie mag mijn Wlz-aanvraag namens mij ondertekenen?

Als u jonger bent dan 18 jaar, dan tekent één van deze personen uw Wlz-aanvraag: Een ouder met ouderlijk gezag (een handtekening van één ouder is voldoende). Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website