Lees hier alles over zaken doen met CIZ.

Inkoopvoorwaarden

Op onze opdrachten zijn -met uitsluiting van de door uw organisatie gehanteerde algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden- de volgende voorwaarden van toepassing:

Door te klikken op de link hierboven kunt u de van toepassing zijnde voorwaarden inzien.

Op uw offerte dienen de van toepassing zijnde Rijksinkoopvoorwaarden te worden vermeld.

Inkoopopdrachten

Het CIZ gaat verplichtingen aan op basis van een (raam)overeenkomst en/of een schriftelijke inkoopopdracht. Een schriftelijke inkoopopdracht wordt u per e-mail toegezonden door inkoop@ciz.nl.

Een Inkoopopdracht wordt verzonden nadat deze intern is geaccordeerd door de bevoegde functionaris(sen) van het CIZ zoals vastgelegd in het Mandaatbesluit. Een Inkoopopdracht garandeert u dat een opdracht bevoegd is gegeven en dus rechtsgeldig is.

In het Mandaatbesluit CIZ kunt u nazien welke functionaris van CIZ bevoegd is tot welke rechtshandeling en tot welk bedrag.

Alleen leveringen –zowel van goederen als van diensten– op basis van een actuele schriftelijke overeenkomst en/of inkoopopdracht kunnen worden gefactureerd aan het CIZ.

Betalingstermijn

Het CIZ hanteert een betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur.

Facturering

Voor een factuur aan het CIZ gelden de volgende voorwaarden:

  • Voorkeursmethode: de factuur wordt digitaal als XML-bestand (UBL-formaat) aan het CIZ verzonden;
  • De factuur voldoet aan de eisen zoals die worden gesteld door de Belastingdienst. Zie hiervoor de website Belastingdienst;
  • Op de factuur wordt een actueel inkoopordernummer en/of contractnummer vermeld;
  • De factuur mag op slechts één inkoopordernummer betrekking hebben, tenzij vooraf anders is overeen gekomen;
  • De betalingstermijn op de factuur is 30 dagen tenzij anders is overeen gekomen.

Verzendmogelijkheden

U kunt uw facturen op drie manieren naar het CIZ sturen:

  1. Voorkeursmethode: mail uw factuur als XML-bestand (UBL-formaat) samen met de bijbehorende PDF-factuur naar xmlfactuur@ciz.nl óf
  2. mail een PDF-factuur naar: crediteuren@ciz.nl óf
  3. verzend uw papieren factuur per post (alleen als u de factuur niet digitaal kunt versturen).

Facturen die niet aan bovenstaande eisen voldoen worden onbehandeld retour gezonden.

Bedrijfsgegevens

Naam

CIZ

T.a.v.

Afdeling Crediteurenadministratie

Postadres crediteurenadministratie

Postbus 2002, 3500 GA Utrecht

Bezoekadres hoofdkantoor

Orteliuslaan 1000, 3528 BD Utrecht

Postadres hoofdkantoor

Postbus 2062, 3500 GB

KvK- nummer

62253778

BTW- nummer

NL854729847B01

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website