Met deze Wlz-check ontdekt u in enkele vragen of een aanvraag bij het CIZ in uw situatie zinvol is. Weet u niet of de zorg die u nodig heeft valt onder de Wlz, de Jeugdwet, de Zorgverzekeringswet of de Wmo? Kijk dan op www.informatielangdurigezorg.nl voor meer informatie.

Waarom heeft u hulp nodig? U kunt meerdere opties aangeven.

Vanwege een zintuiglijke handicap
Vanwege een verstandelijke handicap
Vanwege een lichamelijke handicap
Vanwege een lichamelijke/somatische ziekte (bijv. door ouderdom)
Vanwege psychogeriatrische problemen (bijvoorbeeld dementie)
Vanwege psychiatrische problemen
Onder de 18 jaar valt deze zorg onder de Jeugdwet. Bent u boven de 18 jaar en deze zorg is voor het eerst nodig, dan valt een klinische opname of psychiatrische behandeling onder de Zorgverzekeringswet. Beschermd wonen en begeleiding valt onder de Wmo.

Wat is uw leeftijd?

Jonger dan 18 jaar
18 jaar en ouder

Voor welk type zorg wilt u een aanvraag doen?

Verpleging en verzorging voor kinderen
Is er zorg nodig in verband met complexe somatische problematiek of een lichamelijke handicap? Dan valt deze zorg onder de Zorgverzekeringswet. Neemt u contact op met uw zorgverzekeraar. Bij kinderen met een verstandelijke handicap kan de verpleging en verzorging onder de Wlz vallen.
Begeleiding individueel en/of Begeleiding-groep met vervoer
Deze zorg valt onder de Jeugdwet, neemt u contact op met uw gemeente.
Persoonlijke verzorging
Persoonlijke verzorging voor kinderen en jongeren die nodig is vanwege een ontwikkelingsachterstand (het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid) valt onder de Jeugdwet. Persoonlijke verzorging die verband houdt met de behoefte aan geneeskundige zorg valt onder de Zvw. Als er een blijvende behoefte is aan 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht, dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor zorg vanuit de Wlz.
Verpleging
Deze zorg valt onder de Zorgverzekeringswet, neemt u contact op met uw zorgverzekeraar. Als de zorgbehoefte blijvend nodig is en er is 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht noodzakelijk, dan kunt u in aanmerking komen voor zorg vanuit de Wlz.
Behandeling
Bij een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problemen valt de behandeling onder de Jeugdwet, neem contact op met uw gemeente. Bij een lichamelijke handicap, een somatische ziekte of een zintuiglijke handicap valt de behandeling onder de Zorgverzekeringswet, neem contact op met uw zorgverzekeraar.
Verblijf in een instelling voor jeugdzorg
Deze zorg valt onder de Jeugdwet, neem contact op met uw gemeente.
Zorg in een instelling of zorg in de thuissituatie voor verstandelijk, lichamelijk of zintuiglijk gehandicapten
De instelling biedt een combinatie van zorg, begeleiding, dagbesteding en behandeling. Deze zorg kan ook thuis geleverd worden. Zorg in een instelling voor verstandelijk gehandicapten is deels onder de Jeugdwet gekomen en deels onder de Wlz. Neem contact op met het CIZ of uw gemeente. Zorg met verblijf en behandeling in een behandelinstelling voor licht verstandelijk gehandicapten en beschermd wonen vanwege psychiatrische problematiek is naar de Jeugdwet gegaan. Neem contact op met uw gemeente.

Voor welk type zorg wilt u een aanvraag doen?

Begeleiding individueel en/of groep en vervoer
Deze zorg valt onder de Wmo, neemt u contact op met uw gemeente. Als de zorgbehoefte blijvend nodig is en er is 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht noodzakelijk, dan kunt u in aanmerking komen voor zorg vanuit de Wlz.
Persoonlijke verzorging
Bij een verstandelijke handicap, een zintuigelijke handicap en psychiatrische problemen valt deze zorg onder de Wmo. Neem contact op met uw gemeente. Bij een lichamelijke/somatisch ziekte, psychogeriatrische problemen en een lichamelijke handicap valt deze zorg onder de Zorgverzekeringswet. Als de zorgbehoefte blijvend nodig is en er is 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht noodzakelijk, dan kunt u in aanmerking komen voor zorg vanuit de Wlz.
Verpleging
Deze zorg valt onder de Zorgverzekeringswet, neemt u contact op met uw zorgverzekeraar. Als de zorgbehoefte blijvend nodig is en er is 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht noodzakelijk, dan kunt u in aanmerking komen voor zorg vanuit de Wlz.
Behandeling
Bij een lichamelijke ziekte, lichamelijk handicap, verstandelijke handicap of psychogeriatrische aandoening kan uw behandelaar een aanvraag doen voor zorg vanuit de Wlz. Daarom hoeft u deze Wlz-check niet verder in te vullen. Behandeling vanwege psychiatrische problemen of behandeling bij een zintuiglijke handicap valt onder de Zorgverzekeringswet, neem contact op met uw zorgverzekeraar.
Zorg in een instelling of zorg in de thuissituatie
Een zorginstelling biedt een combinatie van zorg, begeleiding en behandeling. Deze zorg kan ook thuis geleverd worden.
Opname en behandeling in een behandelinstelling voor mensen met een lichte verstandelijke beperking en ernstige gedrags- en/of psychiatrische problemen in een (SG)LVG-instelling
Voortgezet verblijf in verband met een psychische stoornis

Is de zorg blijvend nodig, dat wil zeggen, is de zorgbehoefte van niet voorbijgaande aard?

Ja
Nee
In principe is in deze situatie geen sprake van zorg vanuit de Wlz en kunt u mogelijk een beroep doen op de Wmo of Zorgverzekeringswet, neemt u contact op met uw gemeente of zorgverzekeraar.

Denkt u dat u 24 uur per dag onafgebroken toezicht en actieve observatie nodig heeft, omdat er elk moment iets (ernstig) mis kan gaan?

Ja
Wij adviseren u om bij het CIZ een aanvraag te doen voor zorg vanuit de Wlz. Een medewerker van het CIZ onderzoekt dan uw zorgbehoefte. Voor een volledige aanvraag is het volgende nodig: medische gegevens (diagnose), gegevens van uw zorgverzekeraar en uw handtekening. Voordat u een aanvraag doet bij het CIZ, wijzen wij u op het recht op cliëntondersteuning. Uw gemeente kan u helpen met informatie, advies en ondersteuning om uw zelfredzaamheid en participatie te versterken. Als uw aanvraag is ingediend, beoordeelt het CIZ persoonlijk of u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wlz. Direct uw aanvraag indienen? Ga naar www.mijnwlzaanvraag.ciz.nl.
Nee

Denkt u dat u 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig heeft, omdat u niet zelf in staat bent om op relevante momenten hulp in te roepen vanwege fysieke problemen of zware regieproblemen.

Ja, er is 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig en, om ernstig nadeel voor de cliënt te voorkomen, is voortdurend begeleiding, verpleging of overname van zelfzorg of taken nodig
Wij adviseren u om bij het CIZ een aanvraag te doen voor zorg vanuit de Wlz. Een medewerker van het CIZ onderzoekt dan uw zorgbehoefte. Voor een volledige aanvraag is het volgende nodig: medische gegevens (diagnose), gegevens van uw zorgverzekeraar en uw handtekening. Voordat u een aanvraag doet bij het CIZ, wijzen wij u op het recht op cliëntondersteuning. Uw gemeente kan u helpen met informatie, advies en ondersteuning om uw zelfredzaamheid en participatie te versterken. Dit is een geautomatiseerd advies. Als uw aanvraag is ingediend, beoordeelt het CIZ persoonlijk of u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wlz. Direct uw aanvraag indienen? Ga naar www.mijnwlzaanvraag.ciz.nl.
Nee
U komt niet in aanmerking voor de Wlz.
Hier eindigt de Wlz-check, omdat u na het invullen van deze Wlz-check niet in aanmerking lijkt te komen voor zorg vanuit de Wlz.
Disclaimer: Aan de uitkomst van deze Wlz-check kunnen geen rechten worden ontleend.

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen