U heeft zorg nodig. Maar hoe regelt u dat? Dat hangt af van uw situatie.

Het CIZ beoordeelt of uw zorg valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Door deze Wlz-check in te vullen, komt u te weten of uw zorg mogelijk valt onder de Wlz. En krijgt u advies of het op dit moment zinvol is om een aanvraag voor een indicatie bij het CIZ te doen.

Wilt u hulp of advies bij het aanvragen of organiseren van uw zorg? Een cliëntondersteuner kan u helpen.

Wlz-check

Waarom heeft u hulp nodig? U kunt meerdere opties aanvinken.

Ongeldige invoer

Heeft u 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig om ernstig nadeel* voor uzelf te voorkomen?

Ongeldige invoer

* Ernstig nadeel betekent een situatie waarin:

  • u uzelf helemaal niet meer kunt redden in de maatschappij. Of de kans dat dit gebeurt is groot.
  • u uzelf erg verwaarloost. Of de kans hierop is groot.
  • u ernstig lichamelijk letsel oploopt of dit bij uzelf toebrengt. Of de kans dat dit gebeurt is groot.
  • u in uw ontwikkeling ernstig wordt geschaad, of de kans hierop is groot. Dit kan ook gebeuren onder invloed van een ander.
  • uw veiligheid ernstig wordt bedreigd. Of de kans hierop is groot.

Antwoord

Een aanvraag doen bij het CIZ lijkt in uw situatie niet zinvol. U komt waarschijnlijk niet in aanmerking voor zorg uit de Wet langdurige zorg.

Waar kunt u wel terecht voor hulp of zorg? Er zijn verschillende mogelijkheden. Dit hangt af van uw situatie. Kijk voor meer informatie op de pagina Ik kom niet in aanmerking voor de Wlz. Wat nu?

Wilt u hulp of advies bij het regelen van zorg? Neem contact op met een cliëntondersteuner.

Het kan zijn dat uw situatie in de toekomst verandert, en dat u dan wel in aanmerking komt voor zorg uit de Wlz. Het kan daarom zinvol zijn om u alvast te verdiepen in wat er bij een aanvraag komt kijken. Bijvoorbeeld het betalen van een eigen bijdrage, of – als dat nodig is – het regelen van iemand die een handtekening voor u mag zetten.

Verwacht u dat u blijvend* zorg nodig heeft?

Ongeldige invoer

* Uw behoefte aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in uw nabijheid verdwijnt niet meer door verbetering of herstel.

Wat is uw leeftijd?

Ongeldige invoer

Antwoord

Ja, in uw situatie is het zinvol om een aanvraag bij het CIZ te doen.

Hoe u dat doet en welke informatie het CIZ van u nodig heeft, leest u op de pagina aanvraag doen. Ook kunt u daar direct een aanvraag doen.

Het is belangrijk dat een aanvraag op de juiste manier ondertekend wordt. Kijk bij de veelgestelde vragen voor informatie over ondertekening, machtiging en wettelijke vertegenwoordiging.

Wilt u hulp of advies bij het regelen van zorg? Neem contact op met een cliëntondersteuner.
Let op: voor zorg uit de Wlz betaalt u een eigen bijdrage.

Voor welk type zorg wilt u een aanvraag doen?

Ongeldige invoer

* Het gaat hier om een speciale behandelinstelling voor mensen met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Dit is een (SG)LVG-instelling.

Antwoord

Een aanvraag doen bij het CIZ lijkt in uw situatie niet zinvol. U komt waarschijnlijk niet in aanmerking voor zorg uit de Wet langdurige zorg.
Waar kunt u wel terecht voor hulp of zorg? Er zijn verschillende mogelijkheden. Dit hangt af van uw situatie. Kijk voor meer informatie op de pagina Ik kom niet in aanmerking voor de Wlz. Wat nu?
Wilt u hulp of advies bij het regelen van zorg? Neem contact op met een cliëntondersteuner.

Het kan zijn dat uw situatie in de toekomst verandert, en dat u dan wel in aanmerking komt voor zorg uit de Wlz. Het kan daarom zinvol zijn om u alvast te verdiepen in wat er bij een aanvraag komt kijken. Bijvoorbeeld het betalen van een eigen bijdrage, of – als dat nodig is – het regelen van iemand die een handtekening voor u mag zetten.

Verblijft u op dit moment al drie jaar of langer in deze psychiatrische instelling?

Ongeldige invoer

Antwoord

Ja, in uw situatie is het zinvol om een aanvraag bij het CIZ te doen.
Lees de uitleg hoe u een aanvraag voor een GGZ-B profiel kunt doen.
Wilt u hulp of advies bij het regelen van zorg? Neem contact op met een cliëntondersteuner.
Let op: voor zorg uit de Wlz betaalt u een eigen bijdrage.

Antwoord

Een aanvraag doen bij het CIZ lijkt in uw situatie niet zinvol. U komt waarschijnlijk niet in aanmerking voor zorg uit de Wet langdurige zorg.
Waar kunt u wel terecht voor hulp of zorg? Uw zorgverzekeraar en/of uw gemeente kan u mogelijk verder helpen. Kijk ook op de pagina Ik kom niet in aanmerking voor de Wlz. Wat nu?
Wilt u hulp of advies bij het regelen van zorg? Neem contact op met een cliëntondersteuner.

Wat is uw leeftijd?

Ongeldige invoer

* Verblijf in een LVG-instelling is mogelijk tot 23 jaar.

Antwoord

Een aanvraag doen bij het CIZ lijkt in uw situatie niet zinvol. Uw kind komt waarschijnlijk niet in aanmerking voor zorg uit de Wet langdurige zorg.
Waar kunt u wel terecht voor hulp of zorg? Er zijn verschillende mogelijkheden. Dit hangt af van uw situatie. Kijk voor meer informatie op de pagina Jonger dan 18 en geen Wlz.
Wilt u hulp of advies bij het regelen van zorg? Neem contact op met een cliëntondersteuner.

Antwoord

Ja, in uw situatie is het zinvol om een aanvraag bij het CIZ te doen.
Hoe u dat doet en welke informatie het CIZ van u nodig heeft, leest u op de pagina aanvraag doen. Ook kunt u daar direct een aanvraag doen.
Het is belangrijk dat een aanvraag op de juiste manier ondertekend wordt. Kijk bij de veelgestelde vragen voor informatie over ondertekening, machtiging en wettelijke vertegenwoordiging.
Wilt u hulp of advies bij het regelen van zorg? Neem contact op met een cliëntondersteuner.
Let op: voor zorg uit de Wlz betaalt u een eigen bijdrage.

Heeft uw kind door complexe lichamelijke problemen of een lichamelijke handicap verpleging en verzorging nodig?

Ongeldige invoer

Is er ook sprake van een ernstige verstandelijke of zintuiglijke beperking?

Ongeldige invoer

Antwoord

Ja, in uw situatie is het zinvol om een aanvraag bij het CIZ te doen.
Hoe u dat doet en welke informatie het CIZ van u nodig heeft, leest u op de pagina aanvraag doen. Ook kunt u daar direct een aanvraag doen.
Wilt u hulp of advies bij het regelen van zorg? Neem contact op met een cliëntondersteuner.
Let op: vanaf 18 jaar betaalt u voor zorg uit de Wlz een eigen bijdrage.

Antwoord

Een aanvraag doen bij het CIZ lijkt in uw situatie niet zinvol. Uw kind komt waarschijnlijk niet in aanmerking voor zorg uit de Wet langdurige zorg.
Waar kunt u wel terecht voor hulp of zorg? Er zijn verschillende mogelijkheden. Dit hangt af van uw situatie. Kijk voor meer informatie op de pagina Jonger dan 18 en geen Wlz.
Wilt u hulp of advies bij het regelen van zorg? Neem contact op met een cliëntondersteuner.

Valt de zorg die uw kind nodig heeft onder gebruikelijke zorg*?

Ongeldige invoer

* Gebruikelijke zorg is de dagelijkse verzorging, opvoeding, toezicht en stimulering van de ontwikkeling die ouders, pleegouders of wettelijk vertegenwoordigers geacht worden aan kinderen te bieden. Het kan zijn dat deze zorg is aangevuld met zorg uit de Jeugdwet of Zorgverzekeringswet.

Antwoord

Een aanvraag doen bij het CIZ lijkt in uw situatie niet zinvol. Uw kind komt waarschijnlijk niet in aanmerking voor zorg uit de Wet langdurige zorg.
Waar kunt u wel terecht voor hulp of zorg? Er zijn verschillende mogelijkheden. Dit hangt af van uw situatie. Kijk voor meer informatie op de pagina Jonger dan 18 en geen Wlz.
Wilt u hulp of advies bij het regelen van zorg? Neem contact op met een cliëntondersteuner.

Antwoord

Ja, in uw situatie is het zinvol om een aanvraag bij het CIZ te doen.
Hoe u dat doet en welke informatie het CIZ van u nodig heeft, leest u op de pagina aanvraag doen. Ook kunt u daar direct een aanvraag doen.
Wilt u hulp of advies bij het regelen van zorg? Neem contact op met een cliëntondersteuner.
Let op: vanaf 18 jaar betaalt u voor zorg uit de Wlz een eigen bijdrage.

Heeft u 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig om ernstig nadeel* voor uzelf te voorkomen?

Ongeldige invoer

* Ernstig nadeel betekent een situatie waarin:

  • u uzelf helemaal niet meer kunt redden in de maatschappij. Of de kans dat dit gebeurt is groot.
  • u uzelf erg verwaarloost. Of de kans hierop is groot.
  • u ernstig lichamelijk letsel oploopt of dit bij uzelf toebrengt. Of de kans dat dit gebeurt is groot.
  • u in uw ontwikkeling ernstig wordt geschaad, of de kans hierop is groot. Dit kan ook gebeuren onder invloed van een ander.
  • uw veiligheid ernstig wordt bedreigd. Of de kans hierop is groot.

Antwoord

Een aanvraag doen bij het CIZ lijkt in uw situatie niet zinvol. U komt waarschijnlijk niet in aanmerking voor zorg uit de Wet langdurige zorg.

Waar kunt u wel terecht voor hulp of zorg? Er zijn verschillende mogelijkheden. Dit hangt af van uw situatie. Kijk voor meer informatie op de pagina Ik kom niet in aanmerking voor de Wlz. Wat nu?

Wilt u hulp of advies bij het regelen van zorg? Neem contact op met een cliëntondersteuner.

Het kan zijn dat uw situatie in de toekomst verandert, en dat u dan wel in aanmerking komt voor zorg uit de Wlz. Het kan daarom zinvol zijn om u alvast te verdiepen in wat er bij een aanvraag komt kijken. Bijvoorbeeld het betalen van een eigen bijdrage, of – als dat nodig is – het regelen van iemand die een handtekening voor u mag zetten.

Verwacht u dat u blijvend* zorg nodig heeft?

Ongeldige invoer

* Uw behoefte aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in uw nabijheid verdwijnt niet meer door verbetering of herstel.

Wat is uw leeftijd?

Ongeldige invoer

Antwoord

Ja, in uw situatie is het zinvol om een aanvraag bij het CIZ te doen.

Hoe u dat doet en welke informatie het CIZ van u nodig heeft, leest u op de pagina aanvraag doen. Ook kunt u daar direct een aanvraag doen.

Het is belangrijk dat een aanvraag op de juiste manier ondertekend wordt. Kijk bij de veelgestelde vragen voor informatie over ondertekening, machtiging en wettelijke vertegenwoordiging.

Wilt u hulp of advies bij het regelen van zorg? Neem contact op met een cliëntondersteuner.
Let op: voor zorg uit de Wlz betaalt u een eigen bijdrage.

Voor welk type zorg wilt u een aanvraag doen?

Ongeldige invoer

* Het gaat hier om een speciale behandelinstelling voor mensen met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Dit is een (SG)LVG-instelling.

Antwoord

Een aanvraag doen bij het CIZ lijkt in uw situatie niet zinvol. U komt waarschijnlijk niet in aanmerking voor zorg uit de Wet langdurige zorg.
Waar kunt u wel terecht voor hulp of zorg? Er zijn verschillende mogelijkheden. Dit hangt af van uw situatie. Kijk voor meer informatie op de pagina Ik kom niet in aanmerking voor de Wlz. Wat nu?
Wilt u hulp of advies bij het regelen van zorg? Neem contact op met een cliëntondersteuner.

Het kan zijn dat uw situatie in de toekomst verandert, en dat u dan wel in aanmerking komt voor zorg uit de Wlz. Het kan daarom zinvol zijn om u alvast te verdiepen in wat er bij een aanvraag komt kijken. Bijvoorbeeld het betalen van een eigen bijdrage, of – als dat nodig is – het regelen van iemand die een handtekening voor u mag zetten.

Verblijft u op dit moment al drie jaar of langer in deze psychiatrische instelling?

Ongeldige invoer

Antwoord

Ja, in uw situatie is het zinvol om een aanvraag bij het CIZ te doen.
Lees de uitleg hoe u een aanvraag voor een GGZ-B profiel kunt doen.
Wilt u hulp of advies bij het regelen van zorg? Neem contact op met een cliëntondersteuner.
Let op: voor zorg uit de Wlz betaalt u een eigen bijdrage.

Antwoord

Een aanvraag doen bij het CIZ lijkt in uw situatie niet zinvol. U komt waarschijnlijk niet in aanmerking voor zorg uit de Wet langdurige zorg.
Waar kunt u wel terecht voor hulp of zorg? Uw zorgverzekeraar en/of uw gemeente kan u mogelijk verder helpen. Kijk ook op de pagina Ik kom niet in aanmerking voor de Wlz. Wat nu?
Wilt u hulp of advies bij het regelen van zorg? Neem contact op met een cliëntondersteuner.

Wat is uw leeftijd?

Ongeldige invoer

* Verblijf in een LVG-instelling is mogelijk tot 23 jaar.

Antwoord

Een aanvraag doen bij het CIZ lijkt in uw situatie niet zinvol. Uw kind komt waarschijnlijk niet in aanmerking voor zorg uit de Wet langdurige zorg.
Waar kunt u wel terecht voor hulp of zorg? Er zijn verschillende mogelijkheden. Dit hangt af van uw situatie. Kijk voor meer informatie op de pagina Jonger dan 18 en geen Wlz.
Wilt u hulp of advies bij het regelen van zorg? Neem contact op met een cliëntondersteuner.

Antwoord

Ja, in uw situatie is het zinvol om een aanvraag bij het CIZ te doen.
Hoe u dat doet en welke informatie het CIZ van u nodig heeft, leest u op de pagina aanvraag doen. Ook kunt u daar direct een aanvraag doen.
Het is belangrijk dat een aanvraag op de juiste manier ondertekend wordt. Kijk bij de veelgestelde vragen voor informatie over ondertekening, machtiging en wettelijke vertegenwoordiging.
Wilt u hulp of advies bij het regelen van zorg? Neem contact op met een cliëntondersteuner.
Let op: voor zorg uit de Wlz betaalt u een eigen bijdrage.

Heeft uw kind door complexe lichamelijke problemen of een lichamelijke handicap verpleging en verzorging nodig?

Ongeldige invoer

Antwoord

Een aanvraag doen bij het CIZ lijkt in uw situatie niet zinvol. Uw kind komt waarschijnlijk niet in aanmerking voor zorg uit de Wet langdurige zorg.
Waar kunt u wel terecht voor hulp of zorg? Dit hangt af van uw situatie. Kijk voor meer informatie op de pagina Jonger dan 18 en geen Wlz.
Wilt u hulp of advies bij het regelen van zorg? Neem contact op met een cliëntondersteuner.

Is er ook sprake van een ernstige verstandelijke of zintuiglijke beperking?

Ongeldige invoer

Antwoord

Ja, in uw situatie is het zinvol om een aanvraag bij het CIZ te doen.
Hoe u dat doet en welke informatie het CIZ van u nodig heeft, leest u op de pagina aanvraag doen. Ook kunt u daar direct een aanvraag doen.
Wilt u hulp of advies bij het regelen van zorg? Neem contact op met een cliëntondersteuner.
Let op: vanaf 18 jaar betaalt u voor zorg uit de Wlz een eigen bijdrage.

Antwoord

Een aanvraag doen bij het CIZ lijkt in uw situatie niet zinvol. Uw kind komt waarschijnlijk niet in aanmerking voor zorg uit de Wet langdurige zorg.
Waar kunt u wel terecht voor hulp of zorg? Er zijn verschillende mogelijkheden. Dit hangt af van uw situatie. Kijk voor meer informatie op de pagina Jonger dan 18 en geen Wlz.
Wilt u hulp of advies bij het regelen van zorg? Neem contact op met een cliëntondersteuner.

Aan de uitkomst van deze Wlz-check kunnen geen rechten worden ontleend.

Wat is de status van mijn aanvraag?

Als uw aanvraag in goede orde is ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Heeft u deze nog niet ontvangen? Neem dan contact op met het CIZ via 088-789 10 00. Lees meer

Veelgestelde vragen