Als zorgaanbieder kunt u voor uw cliënt een aanvraag indienen voor toegang tot de Wet langdurige zorg. Hieronder leest u op welke manieren dit kan. En welke informatie het CIZ nodig heeft.

Machtiging

Als u een aanvraag voor een cliënt doet, dan heeft u hiervoor toestemming van de cliënt nodig. Zorg dat u een ingevuld machtigingsformulier meestuurt. Dit formulier moet de cliënt zelf ondertekenen.

Bij veelgestelde vragen vindt u meer informatie over het zetten van een handtekening. Wanneer een cliënt een wettelijke vertegenwoordiger heeft, dan moet in veel gevallen een bewijsstuk met de aanvraag of machtiging worden meegestuurd.

Digitale aanvraag

Er zijn twee mogelijkheden om uw aanvraag online te doen:

Aanvraag per post

Voor een aanvraag per post gebruikt u dit formulier. Uw cliënt kan ook zelf een aanvraag per post doen.

Complete aanvraag

Het is belangrijk dat uw aanvraag compleet is. Alleen dan kan het CIZ de aanvraag snel verwerken. In het overzicht Benodigde informatie bij een aanvraag staat welke informatie u met de aanvraag meestuurt. Wanneer het CIZ nog aanvullende informatie moet opvragen, betekent dit dat aanvragen minder snel kunnen worden afgehandeld dan voor de cliënt en de zorgketen wenselijk is.

Aanvragen GGZ-B profiel

Er is één groep cliënten met een psychische aandoening die toegang heeft tot de Wlz. Op de pagina Overgang GGZ-B in de Zvw naar de Wlz leest u om welke cliënten het gaat. En hoe u een aanvraag indient.

Een aanvraag voor een verlenging van het GGZ-B profiel doet u digitaal via het aanvraagsysteem Portero of Mijn Wlz-aanvraag.

Wat gebeurt er nadat u de aanvraag heeft gedaan?

Cliënten worden per brief op de hoogte gesteld van een indicatiebesluit. Is uw cliënt aangesloten op de Berichtenbox van Mijn Overheid, dan kan hij of zij ook daar de status van de aanvraag volgen en post van het CIZ ontvangen. Maakt u als zorgaanbieder gebruik van Portero? Dan kunt u het indicatiebesluit terugvinden in de Informatievoorziening Wlz. Bent u huisarts? Dan ontvangt u terugkoppeling over de aanvraag in Zorgmail (als uw cliënt daarvoor toestemming heeft gegeven).

Heeft u vragen? 

Neem contact met ons op.

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Meld u aan voor CIZ info.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen