Als zorgaanbieder kunt u voor uw cliënt een aanvraag indienen voor toegang tot de Wet langdurige zorg. Hieronder leest u op welke manieren dit kan. En welke informatie het CIZ nodig heeft.

Voor wie?

Uw cliënt komt in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz):

  • Als uw cliënt een aandoening, stoornis of handicap heeft;
  • En als uw cliënt 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig heeft. Er moet dus dag en nacht iemand in de buurt zijn of toezicht houden, anders kan er iets ernstig misgaan.
  • En uw cliënt deze zorg blijvend nodig heeft (levenslang).

Doe ook de Wlz-check.

Machtiging

Als u een aanvraag voor een cliënt doet, dan heeft u hiervoor toestemming van de cliënt nodig. Zorg dat u een ingevuld machtigingsformulier meestuurt. Dit formulier moet de cliënt zelf ondertekenen.

Bij veelgestelde vragen vindt u meer informatie over wie een handtekening mag zetten onder de aanvraag. Wanneer een cliënt een wettelijke vertegenwoordiger heeft, dan moet in veel gevallen een bewijsstuk met de aanvraag of machtiging worden meegestuurd. 

Als uw cliënt niet overziet waarvoor hij of zij tekent, dan mag de cliënt niet zelf de aanvraag of machtiging ondertekenen. Het is belangrijk dat u dit met de familie van de cliënt bespreekt. Daarna kan er, als het nodig is, een aanvraag worden gedaan bij de rechtbank voor wettelijke vertegenwoordiging. Lees meer hierover bij de veelgestelde vragen.

Digitale aanvraag

Er zijn twee mogelijkheden om uw aanvraag online te doen:

Aanvraag per post

Voor een aanvraag per post gebruikt u dit formulier. Uw cliënt kan ook zelf een aanvraag per post doen.

Complete aanvraag

Het is belangrijk dat uw aanvraag compleet is. Alleen dan kan het CIZ de aanvraag snel verwerken. In het overzicht Benodigde informatie bij een aanvraag staat welke informatie u met de aanvraag meestuurt. Wanneer het CIZ nog aanvullende informatie moet opvragen, betekent dit dat aanvragen minder snel kunnen worden afgehandeld dan voor de cliënt en de zorgketen wenselijk is.

Aanvragen GGZ-B zorgprofiel

Voor het aanvragen van een GGZ-B zorgprofiel geldt een specifieke aanvraagprocedure. Op de pagina Aanvraag, verlenging of wijziging GGZ-B  leest u welke cliënten hiervoor in aanmerking komen. En hoe u een aanvraag indient.

Wat gebeurt er nadat u de aanvraag heeft gedaan?

Cliënten worden per brief op de hoogte gesteld van een indicatiebesluit. Is uw cliënt aangesloten op de Berichtenbox van Mijn Overheid, dan kan hij of zij ook daar de status van de aanvraag volgen en post van het CIZ ontvangen. Maakt u als zorgaanbieder gebruik van Portero? Dan kunt u het indicatiebesluit terugvinden in de Informatievoorziening Wlz. Bent u huisarts? Dan ontvangt u terugkoppeling over de aanvraag in Zorgmail (als uw cliënt daarvoor toestemming heeft gegeven).

Met deze flyer kunt u uw cliënt onder andere informeren over de eigen bijdrage en het voorkomen van dubbele kosten, als hij of zij toegang krijgt tot de Wlz.

Heeft u vragen? 

Neem contact met ons op.

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Meld u aan voor CIZ info.

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website