Denkt u dat het voor een cliënt met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening misschien beter is als hij opgenomen wordt? Het kan zijn dat de cliënt deze keuze niet meer goed zelf kan maken. Als opname of voorzetting van het verblijf dan nodig is, valt deze opname onder de Wet zorg en dwang (Wzd).

Aanvraag doen

U kunt een aanvraag doen bij het CIZ voor een besluit tot opname en verblijf (artikel 21). Dit kan als u de feitelijke zorg verleent aan de cliënt en de cliënt al in een accommodatie verblijft. U kunt ook een aanvraag doen als de cliënt al opgenomen is en er een verlenging nodig is. Heeft u een Portero-contract? Dan kunt u de aanvraag doen via dit systeem. Anders kunt u een aanvraagformulier invullen. In de wet staat wie er een aanvraag mag indienen zonder toestemming van de cliënt. Dit hebben we voor u op een rij gezet in ons overzicht over Wzd-aanvragen. Als u niet bevoegd bent om een aanvraag te doen, dan moet bijvoorbeeld een bevoegd familielid of bevoegde, andere zorginstelling u machtigen. Dit kan met het machtingsformulier

Wat stuur ik mee met de aanvraag?

Het is belangrijk dat de aanvraag compleet is. Daarom we vragen we u het volgende mee te sturen:

  • Onderbouwing van de aanvraag;
  • Diagnose en beschrijving relevante stoornissen en beperkingen van de cliënt;
  • Afschrift van het zorgplan als dat aanwezig is.

Combinatie aanvraag

Soms heeft de cliënt naast een opname ook langdurige zorg (Wlz) nodig. U kunt dan een combinatie-aanvraag doen. Het is dan nodig om twee aanvraagformulieren in te vullen: eerst het aanvraagformulier voor de Wlz en daarna het aanvraagformulier voor een besluit tot opname en verblijf. Bent u niet bevoegd om een aanvraag te doen? Dan is het machtigingsformulier aanvraag combinatie Wlz en Wzd nodig.

Vragen

Heeft u vragen over een aanvraag doen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag. U kunt uw vraag stellen op de contactpagina op deze website of ons bellen op het telefoonnummer 088 789 1000.

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Meld u aan voor CIZ info.

Wie mag mijn Wlz-aanvraag namens mij ondertekenen?

Als u jonger bent dan 18 jaar, dan tekent één van deze personen uw Wlz-aanvraag: Een ouder met ouderlijk gezag (een handtekening van één ouder is voldoende). Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website