Vanaf 2021 kunnen cliënten met een psychische stoornis die ouder zijn dan 18 jaar, toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze wet regelt de zorg voor cliënten die blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur zorg in de nabijheid. 

Aanvraag doen

U kunt een aanvraag voor de cliënt doen via het aanmeldsysteem Portero. Als u geen Portero-contract heeft, kunt u ook een aanvraag doen via het aanvraagformulier. Het is belangrijk dat de aanvraag compleet is. 

Toegangscriteria

Wilt u meer weten over de Wlz-toegangscriteria voor de ggz-doelgroep? In onze folder staat uitleg over de begrippen blijvende zorgbehoefte, permanent toezicht, 24 uur per dag zorg in de nabijheid, ernstig nadeel, fysieke problemen en zware regieproblemen. Het is een verkorte weergave van de nadere uitwerking en toelichting op belangrijke begrippen in de Wlz zoals beschreven in de Beleidsregels indicatiestelling Wlz

Op de volgende pagina's vindt u:

Na het onderzoek

Het CIZ beoordeelt alle aanvragen zorgvuldig. Cliënten die een Wlz-indicatie krijgen, ontvangen zorg vanuit de Wlz. Cliënten die geen Wlz-indicatie krijgen, zijn voor hun zorg en ondersteuning aangewezen op de Wmo en/of Zvw.

Besluit

Het CIZ heeft als doel om binnen 6 weken een besluit te nemen. 

Meer informatie

Onze ggz-medewerkers werken in reguliere teams in het land. Hier vindt u een overzicht van de e-mailadressen van het CIZ-team dat werkzaam is in uw gemeente.

Informatie over de Wlz voor mensen met een psychische stoornis vindt u op www.informatielangdurigezorg.nl/ggz-naar-wlz/professionals

Vragen over de indicatiestelling kunt u stellen via 088 789 1000 of info@ciz.nl

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website