Als een cliënt drie jaar in een ggz-instelling verblijft vanwege psychische problemen, wordt het verblijf met psychiatrische behandeling na het derde jaar betaald uit de Wlz.

Dit betekent dat na drie jaar ggz-behandeling vanuit de Zvw een aanvraag bij het CIZ moet worden gedaan voor voortzetting van deze behandeling, gefinancierd vanuit de Wlz (art 3.2.2 Wlz). Voor deze cliënten wordt een  GGZ-B zorgprofiel (= voortgezet verblijf) geïndiceerd.  De maximale geldigheidsduur van dit Wlz-profiel is drie jaar. Als de noodzaak voor opname en behandeling in een ggz-instelling nog steeds aanwezig is, kan het GGZ-B zorgprofiel worden verlengd.

Het CIZ hanteert voor aanvragen van een GGZ-B zorgprofiel, voor aanvragen voor een verlenging van een GGZ-B zorgprofiel en voor een wijziging van een GGZ-B zorgprofiel een specifieke aanvraagprocedure. Deze wordt hieronder beschreven.

Hoe kunt u een GGZ-B zorgprofiel aanvragen?

Een aanvraag voor een zorgprofiel GGZ-B bestaat uit twee delen.

De aanvraag kan  alleen in behandeling worden genomen als beide zijn ingevuld.

Bij de eerste aanvraag GGZ-B na 3 jaar Zvw doet het CIZ onderzoek naar het best passende zorgprofiel uit de GGZ-B reeks. Hiervoor stuurt u het meest recente behandelplan mee. 

U kunt het vragenformulier uploaden in de aanmeldfunctionaliteit Portero. Heeft u geen toegang tot Portero? Gebruik dan Mijn Wlz aanvraag.

Wilt u een GGZ-B zorgprofiel verlengen?

Een aanvraag voor een verlenging in verband het aflopen van het geldigheidstermijn van het GGZ-B profiel bestaat uit twee delen.

De aanvraag kan alleen in behandeling worden genomen als beide zijn ingevuld.

Vraagt u bij verlenging een ander GGZ-B zorgprofiel aan? Dan motiveert u waarom een ander GGZ-B profiel passender is. U doet dit door een actueel behandelplan mee te sturen en u vult de gegevens in het aanvraagformulier onder optie B in.

U kunt het vragenformulier uploaden in de aanmeldfunctionaliteit Portero. Heeft u geen toegang tot Portero? Gebruik dan Mijn Wlz aanvraag.

Wijziging zorgbehoefte  

De zorgbehoefte wijzigt zodanig dat het geïndiceerde GGZ-B profiel niet meer passend is, maar het verblijf en de daarbij behorende psychiatrische behandeling is nog wel noodzakelijk is. Dan indiceert het CIZ een ander passend zorgprofiel GGZ-B. Voor deze aanvragen hebben wij de volgende gegevens nodig:

Heropname GGZ-B (binnen 90 dagen)

Een aanvraag voor een cliënt, die met een GGZ-B indicatie in de kliniek verbleef, en binnen 90 dagen na ontslag heropgenomen wordt, bestaat uit twee delen:

De aanvraag kan alleen in behandeling worden genomen als beide zijn ingevuld.

Vraagt u voor de heropname een ander GGZ-B profiel aan dan het laatst geldige GGZ-B profiel? Dan motiveert u waarom een ander GGZ-B profiel passender is. U doet dit door een actueel behandelplan mee te sturen en u vult de gegevens in het aanvraagformulier onder optie D in.

U kunt het vragenformulier uploaden in de aanmeldfunctionaliteit Portero. Heeft u geen toegang tot Portero? Gebruik dan Mijn Wlz aanvraag.

Hoe worden aanvragen beoordeeld?

Cliënten hebben toegang tot de Wlz op grond van art 3.2.2 Wlz. Het CIZ beoordeelt niet of deze aanvragen voldoen aan de Wlz-toegangscriteria. De behandelaar beoordeelt de noodzaak voor ‘voortgezet verblijf’ (een GGZ-B zorgprofiel). Daarom vragen wij om een handtekening van de behandelaar.

De cliënt dient akkoord te gaan met de aanvraag en ondertekent het aanvraagformulier. Als de cliënt niet in staat is om zelf een aanvraag te doen, stuurt u dan een machtigingsformulier mee.

Heeft de cliënt zorg nodig op basis van een andere grondslag?

Wilt u een aanvraag doen voor een zorgprofiel anders dan een GGZ-B zorgprofiel? In dit geval doet u een  reguliere aanvraag.  

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Meld u aan voor CIZ info.

Wie mag mijn Wlz-aanvraag namens mij ondertekenen?

Als u jonger bent dan 18 jaar, dan tekent één van deze personen uw Wlz-aanvraag: Een ouder met ouderlijk gezag (een handtekening van één ouder is voldoende). Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website