Het kan zijn dat de cliënt of zijn vertegenwoordiger duidelijk geen opname wil. Er is dan sprake van verzet. Als de cliënt alsnog in een veilige omgeving beter op zijn plaats is, kunt u een aanvraag doen voor een rechterlijke machtiging. Het CIZ vraagt dan aan de rechter om een beslissing te nemen.

Aanvraag doen

U kunt als zorgaanbieder een aanvraag doen voor een rechterlijke machtiging. Dit kan wanneer de cliënt al vrijwillig opgenomen is, maar hij zich nu verzet tegen deze opname. Ook kunt u via een rechterlijke machtiging de onvrijwillige opname verlengen. Vul hiervoor het aanvraagformulier in.

Machtigen

In de wet staat wie er een aanvraag mag indienen zonder toestemming van de cliënt. Bekijk hier ons overzicht over Wzd-aanvragen. Wilt u een aanvraag doen voor een cliënt, maar bent u niet bevoegd om deze aanvraag te doen? Dan is het nodig dat bijvoorbeeld een bevoegd familielid u machtigt. Dit kan met het machtingsformulier.

Beoordeling CIZ

Op basis van de informatie meegestuurd met de aanvraag beoordelen wij de situatie. Wij onderzoeken of opname noodzakelijk en geschikt is voor de cliënt. En of er minder ingrijpende mogelijkheden zijn dan opname.

Na het onderzoek zijn drie uitkomsten mogelijk:

  1. Wij vragen de rechter om een beslissing te nemen. Hij kan beslissen dat opname nodig is en geeft dan een rechterlijke machtiging af. Soms besluit de rechter dat een opname niet nodig is. Bijvoorbeeld omdat er toch minder ingrijpende mogelijkheden dan een opname zijn. Of omdat de situatie is veranderd.
  2. Wij sturen uw aanvraag niet door naar de rechter. Bijvoorbeeld omdat er minder ingrijpende mogelijkheden zijn.
  3. Wij sturen de aanvraag door naar de officier van justitie. Dit doen wij als er sprake is van een psychische stoornis bij de cliënt. Het valt dan onder de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz).

Bezwaar maken

U kunt geen bezwaar maken of in hoger beroep gaan tegen het besluit dat de rechter neemt. Wel kunt u in cassatie gaan bij de Hoge Raad of een klacht indienen bij de Rechtspraak.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag. Voor zorgaanbieders en ketenpartners is er een speciaal Wzd-telefoonnummer en e-mailadres: 088 789 3000 en wzd@ciz.nl

Meer informatie over de Wet zorg en dwang vindt u ook op de website www.dwangindezorg.nl.

Kijk ook bij

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Meld u aan voor CIZ info.

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen