De zorg die je nodig hebt, kan onder verschillende wetten vallen. Het hangt van je situatie af waar je terecht kunt om zorg aan te vragen. Een cliëntondersteuner kan je hierbij helpen.

Waar kan ik terecht als ik niet in aanmerking kom voor de Wlz?

  • Begeleiding individueel en/of groep en vervoer valt onder de Jeugdwet. Aanvraag bij de gemeente.
  • Begeleidende verzorging valt onder de Jeugdwet. Aanvraag bij de gemeente.
  • Geneeskundige verzorging en verpleging valt onder de Zorgverzekeringswet. Het accent bij deze zorgverlening ligt op de medische zorg. Aanvraag bij de (kinder)wijkverpleegkundige.
  • Palliatief terminale zorg valt onder de Zorgverzekeringswet.

Voor gespecialiseerde behandeling geldt:

  • Bij een verstandelijke beperking valt behandeling onder de Jeugdwet. 
  • Bij een lichamelijke ziekte of lichamelijke beperking valt behandeling meestal onder de Zorgverzekeringswet.
  • Bij een zintuiglijke handicap valt de behandeling onder de Zorgverzekeringswet.
  • Bij psychiatrische problemen valt behandeling onder de Jeugdwet.

Cliëntondersteuning

Een cliëntondersteuner kan advies geven of helpen bij het organiseren van zorg. Lees meer op de pagina Cliëntondersteuning.

Hoe kan ik hulp krijgen bij het vinden van zorg?

Bij uw gemeente kunt u vragen naar gratis clientondersteuning. Een cliëntondersteuner kan u helpen bij het vinden van de juiste zorg. Ook kunt u hulp vragen bij uw keuzes bij uw regionale zorgkantoor.

Veelgestelde vragen