Bekijk de veelgestelde vragen over hoe u een klacht indient en hoe u bezwaar kunt maken.

Een klacht dient u in als u van mening bent dat het CIZ zich naar u toe verkeerd heeft gedragen. Bijvoorbeeld als een medewerker van het CIZ u niet goed te woord heeft gestaan, of als u onduidelijke informatie kreeg. Dit kunt u kenbaar maken via de mail, telefoon of per brief.

Bent u het niet eens met het indicatiebesluit van het CIZ? Dan kunt u een bezwaar indienen. Dat heet officieel een bezwaarschrift. U kunt bijvoorbeeld bezwaar maken tegen het zorgprofiel waar u volgens het besluit aanspraak op kunt maken, of omdat u niet in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wlz.

Als u niet weet of uw kwestie een klacht of een bezwaar is, neem dan contact op met het CIZ via telefoonnummer 088 – 789 10 00.

Klacht

U kunt uw klacht direct kenbaar maken in een gesprek met een medewerker. Bijvoorbeeld tijdens een telefoongesprek of huisbezoek. U kunt ook bellen met ons via 088 - 789 10 00.

Uw klacht schriftelijk indienen is ook mogelijk. Vermeld in uw brief waar de klacht over gaat, de datum, uw handtekening en uw adresgegevens. 

Stuur uw klacht naar:

CIZ Klachtafhandeling
Postbus 2690
3500 GR Utrecht

Of dien uw klacht in via het online klachtenformulier.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de inhoud van een besluit van het CIZ kunt u een bezwaar indienen. Een bezwaarschrift dient u altijd schriftelijk (per post of gescand per e-mail) in. U richt het aan:

CIZ
t.a.v. Team Bezwaar en Beroep
Postbus 2891
3500 GW Utrecht
e-mail: info.bezwaarberoep@ciz.nl

Wilt u iemand machtigen om het bezwaar voor u in te dienen? Vul dan het machtigingsformulier in en stuur het met het bezwaar mee.

Hier vindt u meer informatie over Klachten en Bezwaar.  

 

U kunt bij het CIZ geen bezwaar maken tegen het aantal uur zorg dat u op basis van de afgegeven indicatie krijgt. U kunt wel bezwaar maken tegen het indicatiebesluit dat u van het  CIZ heeft ontvangen. Dat kan tot zes weken na ontvangst van het besluit. Na die datum is dat niet meer mogelijk.

Wie mag mijn Wlz-aanvraag namens mij ondertekenen?

Er zijn meerdere situaties mogelijk. Dit hangt af van uw leeftijd. Lees meer

Veelgestelde vragen