Antwoord op uw vragen over de dubbele kinderbijslag (BUK). 

Aanvraag

Om dubbele kinderbijslag te kunnen krijgen, moet er sprake zijn van heel veel extra zorg door een ziekte of aandoening. Dit kan ook een stoornis zijn. Een arts, specialist of behandelaar (bijvoorbeeld een GZ-psycholoog) geeft aan of uw kind een ziekte of stoornis heeft. Maar soms hebben jonge kinderen een stoornis, en kan een arts of specialist nog niet vaststellen wat het precies is. Er is (nog) geen diagnose van. Er is meestal wel een sterk vermoeden van een diagnose. Ook dan heeft u het recht om bij de SVB een aanvraag te doen voor dubbele kinderbijslag. Het is dan wel nodig dat een arts, specialist of behandelaar het vermoeden van de ziekte of aandoening beschreven heeft.

Nadat u de aanvraag heeft gedaan, doet het CIZ onderzoek naar de situatie van uw kind. Wij kijken of uw kind intensieve zorg nodig heeft door de ziekte of aandoening. Op basis hiervan geven wij een advies aan de SVB. De SVB beslist dan of u dubbele kinderbijslag krijgt.

Is er wel sprake van problemen, maar geen (vermoeden van een) ziekte of aandoening? Dan kan uw kind geen dubbele kinderbijslag krijgen.

Toegangscode

U kunt de toegangscode telefonisch of per email aanvragen via info.buk@ciz.nl of 088 789 1400. U ontvangt dan opnieuw een brief met deze toegangscode.

Als u de melding krijgt dat de toegangscode onjuist is, typ dan de toegangscode van 2 hoofdletters en 5 cijfers handmatig in, in plaats van te kopiëren.

Werkt de toegangscode dan nog niet? Dan kunt u uw vraag stellen via info.buk@ciz.nl of 088-7891400.

Als u de melding krijgt dat het e-mailadres onjuist is, typ dan het e-mailadres handmatig in, in plaats van te kopiëren.

Documenten uploaden

Wij vragen u om de volgende documenten te uploaden:

  • het ingevulde vragenformulier
  • het ingevulde machtigingsformulier
  • een brief van een arts, specialist of behandelaar waarin staat welke ziekte of aandoening uw kind heeft
  • tijdens een telefoongesprek bespreken we welke informatie we nog meer van u nodig hebben

Let op: we ontvangen de informatie graag als Word-bestand of pdf-bestand. Wilt u ervoor zorgen dat u per document 1 bestand uploadt, met de pagina’s op leesvolgorde? Als dit niet lukt of als u vragen heeft, neem gerust contact met ons op via 088 - 789 1400.

Nadat u een aanvraag voor dubbele kinderbijslag bij de SVB hebt gedaan, krijgt u van het CIZ een brief met een toegangscode. Met die code kunt u inloggen en het vragenformulier en machtigingsformulier downloaden.

Met het machtigingsformulier geeft u het CIZ toestemming om extra informatie over uw kind op te vragen bij een hulpverlener. Dit kan een begeleider of behandelaar zijn, of een school, BSO of zorgboerderij als uw kind daar naartoe gaat. We vragen alleen de informatie op die we nodig hebben om de situatie van uw kind goed te kunnen beoordelen.

Er kunnen maximaal 10 documenten geüpload worden. Heeft u meer documenten? Dan kunt u deze via een beveiligde e-mail sturen. Vraag hiervoor een beveiligde link aan via info.buk@ciz.nl. U ontvangt dan een e-mail met een link en instructies over beveiligd mailen.

Wij vragen u om documenten met informatie over de situatie van uw kind aan te leveren. U kunt de documenten uploaden met uw toegangscode. De toegangscode staat in de brief die u van ons hebt gekregen.

We ontvangen de documenten graag als Word-bestand of pdf-bestand. Wilt u ervoor zorgen dat u per document 1 bestand uploadt, met de pagina’s op leesvolgorde? Als dit niet lukt, neem contact met ons op via 088 - 789 1400.

U krijgt de melding dat uploaden niet lukt. De toegestane documenttypen zijn: pdf, jpg, png, bmp, gif, jpeg, txt, doc, docx, html en rtf. Sla het document eerst op als een van deze documenttypen. Alleen documenten met deze extensies kunt u uploaden of via een beveiligde mail sturen. Documenten met andere extensies kunnen helaas niet in ons systeem worden opgeslagen.

Lukt het niet om uw bestand als een van deze typen op te slaan? Neem dan contact met ons op via 088 – 789 1400.

U kunt bestanden tot maximaal 5MB uploaden. Overschrijdt u deze limiet, dan kunt u de overige documenten via beveiligde e-mail sturen. Vraag hiervoor een beveiligde link aan via info.buk@ciz.nl. U ontvangt dan een e-mail met een link en instructies over beveiligd mailen.

Bij het uploaden van de documenten komt op het scherm bij de 'status' van het document te staan: verstuurd.

Ja, dit kan. U heeft 4 weken de tijd om de gevraagde informatie op te sturen. Na 2 weken ontvangt u een herinneringsbrief. De toegangscode die u al heeft ontvangen, blijft geldig.

Lukt het niet om de informatie op te sturen? Neem contact met ons op via 088 – 789 1400.

Ondertekenen

U kunt het vragenformulier en het machtigingsformulier op 3 manieren ondertekenen:

  1. Een digitale handtekening. Dit lukt alleen als u de juiste software op uw computer heeft. Na het digitaal ondertekenen, uploadt u het formulier. De toegangscode heeft u per brief ontvangen.
  2. Digitaal invullen, maar met pen ondertekenen. U vult eerst het formulier digitaal in. Print daarna de laatste pagina uit en zet daarop met pen uw handtekening. Deze ondertekende pagina scant u in. Een foto nemen mag ook. Daarna uploadt u de bestanden. Wij ontvangen op deze manier van u een digitaal ingevuld formulier zonder handtekening en een scan of foto van de laatste pagina met handtekening. Let op: zorg dat u de handtekening op het vragenformulier en de handtekening op het machtigingsformulier als aparte bestanden uploadt.
  3. Als optie 1 en 2 niet mogelijk zijn, dan kunt u de formulieren uitprinten en helemaal met pen invullen en ondertekenen. U kunt ze daarna per post opsturen naar het adres dat in de brief staat.

Ja, het CIZ wil dat het vragenformulier naar waarheid is ingevuld. Voor het machtingsformulier geldt dat wij alleen contact op kunnen nemen met de begeleider of behandelaar van uw kind als u het formulier heeft ondertekend. We nemen alleen contact op als het nodig is.

U kunt het vragenformulier en machtigingsformulier ook per post ontvangen, zodat u ze met pen kunt invullen en ondertekenen. U kunt de papieren versies aanvragen via info.buk@ciz.nl of 088 - 789 1400.

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website