Antwoord op uw vragen over de dubbele kinderbijslag (BUK). 

Toegangscode

U kunt de toegangscode telefonisch of per email aanvragen via info.buk@ciz.nl of 088 789 1400. U ontvangt dan opnieuw een brief met deze toegangscode.

Als u de melding krijgt dat de toeganscode onjuist is, typ dan de toegangscode van 2 hoofdletters en 5 cijfers handmatig in in plaats van te kopiëren.

Werkt de toegangscode dan nog niet? dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon die in de brief van het CIZ vermeld staat. 

Als u de melding krijgt dat het e-mailadres onjuist is, typ dan het e-mailadres handmatig in, in plaats van te kopiëren.

Documenten uploaden

Wij vragen u om de volgende documenten te uploaden:

  • het medisch vragenformulier
  • de toestemmingsverklaring
  • (medische) informatie over de situatie van uw kind. Een diagnose, een medische verklaring, een verslag over het gedrag en een verslag als uw kind gespecialiseerd onderwijs of dagbesteding volgt. Het is belangrijk dat u de meest recente informatie stuurt.

Let op: we ontvangen de (medische) informatie graag in Word, pdf, of als afbeelding, in één bestand, met de pagina’s op de juiste volgorde. Lukt dit niet en wilt u losse pagina's sturen? Deze ontvangen we liever via (beveiligde) mail, met de pagina's goed genummerd in de bestandsnaam, zodat ze op volgorde zitten. Lukt dit niet of heeft u vragen? Neem contact met ons op via 088 789 1400.

Nadat u een aanvraag voor dubbele kinderbijslag bij de SVB hebt gedaan, krijgt u van het CIZ een brief met een toegangscode. Met die code kunt u inloggen en het vragenformulier en de toestemmingsverklaring downloaden.

Met de toestemmingsverklaring geeft u het CIZ toestemming om medische informatie over uw kind op te vragen bij een specialist of behandelaar. We vragen alleen de informatie op die we nodig hebben om de situatie van uw kind goed te kunnen beoordelen.

Er kunnen maximaal tien documenten geüpload worden. Heeft u meer documenten? Dan kunt u deze via een beveiligde e-mail sturen. Neem hiervoor contact op met de contactpersoon die in de brief van het CIZ vermeld staat. U ontvangt dan een e-mail met instructies over beveiligd mailen.

U kunt de documenten ook (onbeveiligd) mailen naar de contactpersoon. Het e-mail adres staat in de brief die u van het CIZ heeft ontvangen.

Overige documenten kunt u ook per post verzenden. In de brief die u van het CIZ heeft ontvangen, staat het postadres.

Wij vragen u om documenten met informatie over de (medische) situatie van uw kind aan te leveren, zoals een diagnose. U kunt de diagnose en andere informatie uploaden met uw toegangscode. We ontvangen de bestanden graag:

  • in Word, pdf of als afbeelding
  • in één bestand geüpload

Wilt u ervoor zorgen dat de pagina’s op de juiste volgorde zitten? Als dit niet lukt, neem dan even contact met ons op via 088 789 1400.

U krijgt de melding dat uploaden niet lukt. De toegestane documenttypen zijn: pdf, jpg, png, bmp, gif, jpeg, txt, doc, docx, html en rtf. Sla het document op als een van deze documenttypen. Alleen documenten met vermelde extensies kunnen opgestuurd worden, per (beveiligde) mail of met de post. Documenten met andere extensies kunnen NIET in ons systeem Portero worden opgeslagen.

Lukt het niet om uw bestand als een van deze typen op te slaan, dan kunt u de documenten per post verzenden.

In de brief die u van het CIZ heeft ontvangen, staat het postadres.

U kunt bestanden tot maximaal 5MB uploaden. Overschrijdt u deze limiet, dan kunt u de overige documenten per beveiligde e-mail sturen. Neem hiervoor contact op met de contactpersoon die in de brief van het CIZ vermeld staat. U ontvangt dan een  e-mail met instructies over beveiligd mailen.

U kunt de documenten ook (onbeveiligd) mailen naar de contactpersoon. Het e-mail adres staat in de brief die u van het CIZ heeft ontvangen.

Overige documenten kunt ook per post verzenden. Het postadres staat in de brief.

Bij het uploaden van de documenten komt op het scherm bij de 'status' van het document te staan: verstuurd.

Heeft u een (beveiligde) e-mail gestuurd en wilt u weten of de documenten zijn ontvangen? Neem dan telefonisch contact op met de contactpersoon die in de brief vermeld staat.

Ja, dit kan. U heeft 2 weken de tijd om de gevraagde informatie op te sturen. Lukt dit niet binnen 2 weken? Dan ontvangt u een herinneringsbrief. U krijgt 2 weken extra de tijd. De toegangscode die u al heeft ontvangen, blijft geldig. Als u meer tijd nodig heeft, laat dit weten via 088 – 789 1400.

Ondertekenen

U kunt het vragenformulier en de toestemmingsverklaring op twee manieren ondertekenen:

  1. Digitaal ondertekenen in PDF en vervolgens uploaden.
  2. Digitaal ondertekenen en mailen. Neem contact op met de contactpersoon die in de brief van het CIZ vermeld staat. U ontvangt dan een mail met instructies over beveiligd mailen.
  3. Het document printen, ondertekenen en versturen per post naar het adres dat in de brief staat.
  4. Het document printen, ondertekenen, scannen en mailen. Neem contact op met de contactpersoon die in de brief van het CIZ vermeld staat. U ontvangt dan een mail met instructies over beveiligd mailen.

Op de website waar u de documenten uploadt, staat de handleiding Invullen en ondertekenen van PDF formulier.

Ja, het CIZ wil dat het vragenformulier naar waarheid is ingevuld. Ook geeft u hiermee toestemming dat onze medisch adviseur, indien nodig, informatie kan opvragen bij uw arts of behandelaar. 

Het is erg vervelend dat u nog steeds meerdere verklaringen krijgt. Excuses hiervoor. Toch hoeft u maar één formulier in te vullen en terug te sturen.

Heeft u geen printer of scanner? U kunt het formulier ook digitaal invullen in PDF en vervolgens uploaden.             

Op de website waar u de documenten uploadt, staat de handleiding Invullen en ondertekenen van PDF formulier.

Wie mag mijn Wlz-aanvraag namens mij ondertekenen?

Er zijn meerdere situaties mogelijk. Dit hangt af van uw leeftijd. Lees meer

Veelgestelde vragen