Bekijk de veelgestelde vragen over het doen van een aanvraag en het krijgen van een besluit van het CIZ.

Als u een aanvraag hebt gedaan voor een Wlz indicatie en u heeft alle relevante stukken meegestuurd dan krijgt u binnen 6 weken een besluit van ons. Indien belangrijke stukken ontbreken kan het zijn dat wij de aanvraag tijdelijk op moeten schorten omdat wij wachten op essentiele gegevens. U wordt hiervan altijd op de hoogte gebracht. 

 

 

 

Als u bij het CIZ zorg vanuit de Wlz aanvraagt, is het belangrijk dat uw aanvraag compleet is. Wij kunnen uw aanvraag dan snel afhandelen. De volgende gegevens zijn belangrijk voor uw aanvraag:

 

  • Documenten waarin staat wat de diagnose is, door wie deze is gesteld en op welke datum (verplicht)

  • Documenten over het verloop van de ziekte of aandoening, de behandelingen en bijkomende problemen (verplicht)

  • Informatie over hoe lang en hoe vaak er naar verwachting zorg nodig is

  • Informatie over hoe de ziekte of aandoening uw functioneren beperkt

  • Informatie over uw psychisch en sociaal functioneren

  • (Indien aanwezig) uw zorgplan

 

 

U kunt ook iemand machtigen om de aanvraag namens u te doen. Dan vult u het machtigingsformulier in en levert dit aan bij uw aanvraag. Let op! U ondertekent altijd zelf het machtigingsformulier. 

 

Iemand anders kan de aanvraag voor u doen. Stuur dan een ondertekende machtiging mee, dit formulier vindt u hier. U ontvangt binnen drie werkdagen de ontvangstbevestiging. Let op! De aanvraag moet u zelf (degene die zorg nodig heeft) ondertekenen.

 

 

U kunt zelf een aanvraag doen via Mijn Wlz-aanvraag.  De zorgaanbieder kan ook een aanvraag voor u doen. De zorgaanbieder zal bij u de benodigde documenten en informatie ophalen. Ook dient u deze aanvraag zelf te ondertekenen.

 

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u.

U ontvangt het indicatiebesluit per brief. Daarin staat ook de naam van uw contactpersoon bij het CIZ. Deze zal het besluit ook aan u toelichten. Als u toegang heeft tot de Wlz, dan laat het CIZ dat aan het zorgkantoor weten. Het zorgkantoor kan u helpen bij de keuze hoe u uw zorg wilt krijgen (zorg van een instelling bij u thuis, zorg in een instelling of met een pgb) en van wie.

 

Het hebben van een Wlz-indicatie kan gevolgen hebben voor de Wmo-voorzieningen waar iemand recht op heeft. Daarom is het belangrijk dat u aan uw gemeente doorgeeft dat u een Wlz-indicatie heeft gekregen.

 

Nadat u een aanvraag heeft ingediend via onze digitale zelfaanmelder. Dan ontvangt u een e-mail metde bijlage: ‘uw aanvraag ondertekenen’. U print dit document, ondertekent het en scant deze in om vervolgens te uploaden in Mijn Wlz-aanvraag  . Heeft u iemand gemachtigd om de aanvraag voor u te doen? Dan vult u het machtigingsformulier in. Deze dient ondertekent te worden door degene die zorg nodig heeft. Deze kan bij de aanvraag ge-uploadt worden.

 

Als u een aanvraag heeft gedaan, ontvangt u van het CIZ een brief met daarin het telefoonnummer van uw contactpersoon. Heeft u deze brief nog niet ontvangen? Neem dan contact op met het CIZ via 088-789 10 00.

 Het is ook mogelijk om uw aanvraag te volgen op MijnOverheid. Dit doet u door daar in te loggen met uw DigiD. Bij de service ‘lopende zaken’ kunt u de status van uw aanvraag bekijken. De status wordt zichtbaar zodra de aanvraag bij het CIZ ontvangen en verwerkt is. Dit kan een aantal dagen duren. Voor deze dienst is het wel nodig dat u op MijnOverheid heeft aangegeven berichten van CIZ te willen ontvangen.

 Wilt u de brieven van het CIZ ook digitaal ontvangen? Dit kan met de Berichtenbox van MijnOverheid.

 

Wij vragen u binnen de aangegeven termijn deze gevraagde informatie aan te leveren. Dan pas kan het CIZ uw aanvraag verder behandelen. Lukt het u niet om de gegevens op tijd aan te leveren of kunt u de gegevens niet aanleveren? Neem dan telefonisch contact op om te overleggen wat u kunt doen. Ontvangen wij de gegevens niet op tijd en hebben wij tussentijds niks van u vernomen, dan kan uw aanvraag niet verder in behandeling worden genomen.

 

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek.

Als uw aanvraag in goede orde is ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Daarnaast ontvangt u van het CIZ een brief met daarin het telefoonnummer van uw contactpersoon. Heeft u deze brief nog niet ontvangen? Neem dan contact op met het CIZ via 088-789 10 00.

Heeft u al een Wlz-indicatie en wijzigt uw adres? Wij krijgen uw adreswijzing door via uw gemeente. U hoeft daarom niks aan het CIZ door te geven. Wilt u alleen uw postadres wijzigen, dan kunt u hiervoor een schriftelijk en ondertekend verzoek doen. Vraagt iemand anders dit voor u aan, dan moet uzelf of uw wettelijk vertegenwoordiger dit verzoek ondertekenen.

Verandert uw adres tijdens de aanvraagprocedure? Geef dit zo spoedig mogelijk door aan de behandelaar van de aanvraag of via ons algemene telefoonnummer: 088-7891000.

Bent u contactpersoon voor iemand en tevens postadres? Dan ontvangen wij graag uw nieuwe adres als u verhuisd bent. Dit kan via het contactformulier op onze website.

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen