Een medische verklaring is nodig bij het aanvragen van een (verlenging van een) rechterlijke en een voorwaardelijke machtiging. De medische verklaring moet worden opgesteld door een ter zake kundige arts. Deze arts kan verbonden zijn aan de zorgaanbieder waar uw familielid is opgenomen. Deze arts mag ten minste 1 jaar geen zorg hebben verleend aan uw familielid. Het CIZ stelt zelf geen medische verklaring op.

Een ter zake kundige arts is een:

  • AVG (Arts Verstandelijk Gehandicapten)
  • SO (Specialist Ouderengeneeskunde)
  • Psychiater

Bekijk wat een medische verklaring is, wanneer wij erom vragen en wie u kan helpen om aan een medische verklaring te komen.


Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen