Een medische verklaring is nodig bij het aanvragen van een (verlenging van een) rechterlijke en een voorwaardelijke machtiging. De medische verklaring moet worden opgesteld door een ter zake kundige arts. Deze arts kan verbonden zijn aan de zorgaanbieder waar uw familielid is opgenomen. Deze arts mag ten minste 1 jaar geen zorg hebben verleend aan uw familielid. Het CIZ stelt zelf geen medische verklaring op.

Een ter zake kundige arts is een:

  • AVG (Arts Verstandelijk Gehandicapten)
  • SO (Specialist Ouderengeneeskunde)
  • Psychiater

Bekijk wat een medische verklaring is, wanneer wij erom vragen en wie u kan helpen om aan een medische verklaring te komen.


Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen