U kunt zorg en ondersteuning aanvragen bij uw zorgverzekeraar of uw gemeente. Een cliëntondersteuner kan u hierbij helpen. Cliëntondersteuning is gratis en onafhankelijk. Op de website cliëntondersteuning.co.nl vindt u een cliëntondersteuner bij u in de buurt. Of neem contact op met uw gemeente.

Verpleging en verzorging aanvragen

Heeft u verpleging en verzorging nodig? Dit heet wijkverpleging en wordt betaald door uw zorgverzekeraar vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Een wijkverpleegkundige bepaalt welke zorg u kunt krijgen. Neem hiervoor contact op met een thuiszorginstelling. U kunt kiezen voor wijkverpleging in natura of voor een persoonsgebonden budget (pgb). Een pgb voor wijkverpleging vraagt u aan bij uw zorgverzekeraar.

Zorg aanvragen bij uw gemeente

Heeft u vanwege een ziekte of beperking hulp nodig in het dagelijks leven? Bijvoorbeeld in uw woning, uw sociale leven of bij vervoer? Als mensen in uw omgeving u niet voldoende kunnen helpen, moet de gemeente u ondersteunen. Dat staat in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

In de Wmo staat niet welke hulp de gemeente precies moet geven. De gemeente kan algemene voorzieningen treffen, zoals een boodschappendienst of maaltijdverzorging. Er zijn ook maatwerkvoorzieningen. Een maatwerkvoorziening is afgestemd op uw situatie, zoals aanpassingen in uw woning of vervoersvoorzieningen. Voor maatwerkvoorzieningen onderzoekt de gemeente eerst uw situatie. Meestal is dat een gesprek met u. Samen met u stelt de gemeente vast wat u nodig heeft. Voor sommige voorzieningen geldt een eigen bijdrage.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor Wmo-ondersteuning? Neem dan contact op met uw eigen gemeente en vraag naar de medewerker die zich bezighoudt met de Wmo.

Pgb of zorg in natura

Er zijn 2 mogelijkheden om de ondersteuning vanuit de Wmo te regelen:

Persoonsgebonden budget (pgb)

Met een pgb kunt u zelf ondersteuning inkopen bij wie u wilt. Met een pgb kunt u ook een andere rolstoel of scootmobiel kopen dan de standaardmodellen van de gemeente. Uw gemeente kan u vertellen hoe u een pgb aanvraagt. 

Zorg in natura

U kunt er ook voor kiezen om het regelwerk aan de gemeente over te laten. De gemeente bepaalt dan bijvoorbeeld wat voor soort rolstoel u krijgt of wie u helpt in de huishouding. Dit heet: 'zorg in natura'.

Kinderen jonger dan 18

Is uw kind jonger dan 18 en komt hij of zij niet in aanmerking voor zorg uit de Wlz? Lees meer op de pagina Jonger dan 18 en geen Wlz.

Verandert uw situatie?

Het kan zijn dat u dan wel in aanmerking komt voor zorg uit de Wlz. Het kan daarom handig zijn om u alvast te verdiepen in wat er bij een aanvraag komt kijken. Bijvoorbeeld het betalen van een eigen bijdrage, of – als dat nodig is – het regelen van iemand die een handtekening voor u mag zetten.

Wie mag mijn Wlz-aanvraag namens mij ondertekenen?

Als u jonger bent dan 18 jaar, dan tekent één van deze personen uw Wlz-aanvraag: Een ouder met ouderlijk gezag (een handtekening van één ouder is voldoende). Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website