Heeft uw kind veel zorg nodig? U kunt deze zorg regelen via uw zorgverzekeraar, uw gemeente of het CIZ. Op deze pagina leggen we uit wanneer het zin heeft om een aanvraag bij het CIZ te doen voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Twijfelt u waar u moet zijn, of wilt u hulp bij het doen van een aanvraag? Een cliëntondersteuner kan u helpen.  

Zorg regelen via uw zorgverzekeraar

Heeft uw kind door een lichamelijke ziekte veel zorg nodig? En gaat het om medische of verpleegkundige zorg of toezicht? Deze zorg regelt u via uw huisarts of specialist. U kunt ook zelf direct contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Deze zorg valt onder de Zorgverzekeringswet, zelfs als uw kind dag en nacht (verpleegkundige of verzorgende) zorg of toezicht nodig heeft.

Zorg regelen via uw gemeente

Heeft uw kind veel zorg of ondersteuning nodig door een achterstand in de ontwikkeling, door moeilijk gedrag of door psychische problemen? Dan kunt u zorg regelen via uw gemeente. Dit valt onder de Jeugdwet.

Wanneer kan mijn kind zorg uit de Wlz krijgen?

Als zorg via uw zorgverzekeraar of gemeente niet genoeg is, kan uw kind misschien zorg uit de Wlz krijgen. Er zijn 3 voorwaarden voor zorg uit de Wlz.

  1. Uw kind heeft een verstandelijke beperking, lichamelijke ziekte of beperking en/of een zintuiglijke handicap. Er is een diagnose van een arts of een gz-psycholoog.
  2. Door deze aandoening of ziekte moet er dag en nacht iemand bij uw kind in de buurt zijn. Als er niemand is, kan er iets ernstig misgaan.
  3. Het is nu al duidelijk dat uw kind dit zijn of haar hele leven nodig heeft. Dus ook als hij of zij straks volwassen is, moet er altijd iemand in de buurt zijn. Anders gaat er iets ernstig mis.

Het kan zijn dat uw kind aan alle 3 de voorwaarden voldoet, maar toch geen zorg uit de Wlz kan krijgen. Bekijk hier welke uitzonderingen er in de Wlz zijn voor kinderen en wat gebruikelijke zorg is. 

Denkt u dat uw kind zorg uit de Wlz kan krijgen? Op onze website kunt u een aanvraag doen.

Mijn kind heeft recht op zorg uit de Wlz. En nu?

Op de pagina Na de Wlz-indicatie leest u hoe u de zorg verder regelt. 

Mijn kind kan geen zorg uit de Wlz krijgen. En nu?

Lees waar u terecht kunt als uw kind geen recht heeft op zorg uit de Wlz

Meer informatie in onze folder

U vindt meer informatie over de Wlz en kinderen in onze folder Mijn kind heeft veel zorg nodig. Over de Wet langdurige zorg (Wlz). U kunt de folder ook bestellen.

Wat is de status van mijn aanvraag?

Als uw aanvraag in goede orde is ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Heeft u deze nog niet ontvangen? Neem dan contact op met het CIZ via 088-789 10 00. Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website