Om het aanvraagproces zo goed en snel mogelijk te laten verlopen, is het van belang dat aanvragen juist en volledig worden ingediend. Dat voorkomt dat wij informatie (opnieuw) moeten opvragen. Wij geven u graag een aantal tips, bijvoorbeeld over het uploaden van documenten.

Uploaden van documenten

Wanneer u de mogelijkheid heeft om losse gescande pagina’s te uploaden als één document, dan helpt dit ons bij een vlotte afhandeling. Het samenvoegen van pdf-bestanden tot één bestand kunt u doen met een programma als Adobe DC of Adobe XL. Natuurlijk realiseren wij ons dat dit mede afhankelijk is van de ICT-mogelijkheden binnen uw organisatie. Stuur liever geen foto's van documenten, de gegevens zijn dan vaak niet goed leesbaar.

Faxen

Stuurt u ons informatie per fax? Zorg dat uw fax goed leesbaar is. Het gebeurt regelmatig dat een binnenkomende fax slecht leesbaar is, dat tussenliggende pagina's op de kop zijn verstuurd of dat er blanco pagina's tussen zitten.

Handtekening of stempel van behandelaar

Wij ontvangen regelmatig medische of aanvullende informatie waarbij wij niet kunnen herleiden van wie deze afkomstig is. Wanneer u documenten meestuurt, zorg dan dat deze zijn voorzien van een handtekening van de behandelaar (bijvoorbeeld bij de diagnose of een neuropsychologisch onderzoek) en op logopapier zijn gedrukt. Meer over het aanleveren van (medische) informatie leest u in dit overzicht. Voor het aanleveren van informatie kunnen geen nota's worden ingediend. Huisartsen en specialisten zijn verplicht om deze informatie kosteloos aan ons te verstrekken

Wlz-aanvraag na tijdelijk verblijf

Is er sprake van een tijdelijk verblijf van een cliënt in een zorginstelling, bijvoorbeeld eerstelijns verblijf of geriatrische revalidatie? Geef bij de aanvraag duidelijk aan wat de einddatum van het tijdelijke verblijf is. Het CIZ kan dan het onderzoek starten. Als er toegang is tot de Wlz, dan zorgen we dat de begindatum van de Wlz-indicatie aansluit op de einddatum van het tijdelijke verblijf.

Wat is de status van mijn aanvraag?

Als uw aanvraag in goede orde is ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Heeft u deze nog niet ontvangen? Neem dan contact op met het CIZ via 088-789 10 00. Lees meer

Veelgestelde vragen