Voor zover relevant voor het aangaan van overeenkomsten voor leveringen en diensten.

 • Leden van de Raad van Bestuur

  Het aangaan van overeenkomsten, inclusief inkooporders, met een financiële waarde van meer dan € 50.000 en overeenkomsten betreffende Portero (een (web)applicatie die het mogelijk maakt om digitaal namens een zorgvrager een aanvraag voor zorg op grond van de WLZ en eventuele andere door het CIZ uit te voeren wet- en/of regelgeving te doen).
 • Bestuurssecretaris; en

 • Regiomanagers; en

 • Manager FINAC (Facilitair, Inkoop, Administratie en Control); en

 • Manager A&A (Analyse en Advies); en

 • Manager HRM; en

 • CIO (Chief Information Officer)

  Het aangaan van overeenkomsten, inclusief inkooporders, met een financiële waarde tot en met € 50.000 voortkomende uit de dagelijkse bedrijfsvoering en passend binnen de vastgestelde begroting/CIZ inkoopbeleid.

Opdrachten/overeenkomsten die door andere dan de genoemde functionarissen zijn gegeven/getekend, zijn niet rechtsgeldig.

Op verzoek kan een volledig exemplaar van het Mandaatbesluit worden toegezonden. U kunt uw verzoek sturen aan inkoop@ciz.nl.

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen