Voor zover relevant voor het aangaan van overeenkomsten voor leveringen en diensten.

  • Bestuurssecretaris; en

  • Regiomanagers; en

  • Manager FINAC (Facilitair, Inkoop, Administratie en Control); en

  • Manager A&A (Analyse en Advies); en

  • Manager HRM; en

  • CCO (Chief Operational Officer); en
  • CIO (Chief Information Officer)


    Het aangaan van overeenkomsten, inclusief inkooporders, met een financiële waarde tot en met € 50.000 voortkomende uit de dagelijkse bedrijfsvoering en passend binnen de vastgestelde begroting/CIZ inkoopbeleid.

Opdrachten/overeenkomsten die door andere dan de genoemde functionarissen zijn gegeven/getekend, zijn niet rechtsgeldig.

Op verzoek kan een volledig exemplaar van het Mandaatbesluit worden toegezonden. U kunt uw verzoek sturen aan inkoop@ciz.nl.

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen