Bekijk de veelgestelde vragen over de huidige vertragingen.

Het CIZ kreeg in 2020 meer aanvragen van en voor mensen met een psychische stoornis (ggz) dan door alle samenwerkingspartners was ingeschat.

Ook dit jaar ontvangen we aanhoudend meer ggz-aanvragen. Ook zien wij dat deze aanvragen bewerkelijk zijn. Er mist veel informatie bij de ingediende aanvragen. Het kost veel tijd voordat alle ontbrekende gegevens binnen zijn en we de aanvragen in behandeling kunnen nemen. Deze grote aanvraagstroom veroorzaakte een ontregelend effect op de organisatie waardoor we negatieve gevolgen ondervinden, ook op de andere werkstromen.

Voor onze cliënten betekent dit dat zij langer moeten wachten op een indicatiebesluit. Het betekent niet dat zij zonder zorg komen te zitten. De zorg die zij al ontvangen vanuit bijvoorbeeld de Wmo (gemeente) of de zorgverzekeraar blijft doorlopen.

Wlz-aanvragen die nu binnenkomen, nemen wij na 4 weken in behandeling. Dan kan het nog zes weken duren voor het besluit er is. Het is belangrijk dat de aanvraag compleet en ondertekend wordt ingediend. Ga naar de pagina 'Wlz-aanvraag'.

We zetten alles op alles om eind van het jaar onze dienstverlening weer conform wettelijke termijnen en afspraken uit te kunnen voeren.

We hebben voor extra capaciteit gezorgd, en hebben het deel van de aanvragen dat al over de 6 weken termijn is, apart gezet. Dit deel behandelen we met aparte teams waardoor voor een deel van de aanvragen een versnelling gerealiseerd kan worden. Daarnaast kijken we waar dingen in ons proces makkelijker en slimmer kunnen.

Nee, ook daar hebben we helaas vertraging en is de afhandeltijd nu 6 weken.

Het helpt ons in de behandeling van aanvragen als deze compleet worden aangeleverd met alle benodigde documenten. Het kost ons ook veel tijd om uit te zoeken of de aanvraag compleet is en ontbrekende documenten nog opgevraagd moeten worden.

Bij melding van een dreigende crisissituatie, wordt de aanvraag met voorrang behandeld.

Bij aanvragen van zorgaanbieders voor een ophoging voor zorg in natura én als de wettelijke termijn van zes weken is overschreden, leggen we de ingangsdatum terug naar de aanvraagdatum (antedateren). Als u als zorgaanbieder bij deze aanvragen een andere voorkeur heeft voor een ingangsdatum, die ligt tussen de aanvraagdatum en de besluitdatum, dan gaan we hier ook mee akkoord. Voor alle overige aanvragen geldt dat de besluitdatum de ingangsdatum is.
Deze afspraak over antedateren geldt niet voor aanvragen voor zorgprofielen uit de ggz.

U kunt bellen op telefoonnummer 088 789 1000.

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen