Een medische verklaring is een document dat wordt opgesteld door een onafhankelijke ter zake kundige arts. Deze arts is niet bij de behandeling van uw cliënt betrokken. In de medische verklaring staat of er in het geval van uw cliënt wordt voldaan aan de criteria voor een rechterlijke machtiging of een voorwaardelijke machtiging.

In het geval van een rechterlijke machtiging stelt de arts een diagnose en concludeert of hij een opname voor uw cliënt noodzakelijk en geschikt vindt. Het is belangrijk dat in de medische verklaring staat vermeld op welke manier de cliënt zich verzet tegen de opname en waar dit verzet uit bestaat.

In het geval van een voorwaardelijke machtiging stelt de arts een diagnose en concludeert of opname van uw cliënt voorkomen kan worden door het stellen van voorwaarden.

Het CIZ vraagt om een medische verklaring als:

  • u een (verlenging van een) rechterlijke machtiging of een voorwaardelijke machtiging aanvraagt;
  • u een aanvraag heeft gedaan voor een besluit tot opname en verblijf (artikel 21) en uw cliënt of zijn vertegenwoordiger wil geen opname (er is verzet). In dit geval hebben wij de medische verklaring binnen 1 week nodig.

Wat is de status van mijn aanvraag?

Als uw aanvraag in goede orde is ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Heeft u deze nog niet ontvangen? Neem dan contact op met het CIZ via 088-789 10 00. Lees meer

Veelgestelde vragen