Cliënten met een psychische aandoening hebben geen toegang tot de Wlz. Voor één groep geldt een uitzondering. Hier leest u om welke groep het gaat en hoe u Wlz-zorg aanvraagt voor deze cliënten.

Cliënten met een psychische aandoening komen alleen in aanmerking voor Wlz-zorg als:

 • zij drie jaar (1095 dagen) in een GGZ-instelling verblijven;
 • in die instelling behandeld worden (geneeskundige GGZ);
 • en de behandeling betaald wordt vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Voor deze cliënten wordt het verblijf met de behandeling na het derde jaar betaald uit de Wlz (art 3.2.2 Wlz). Zij krijgen dan een GGZ-B zorgprofiel (= voortgezet verblijf).

Het CIZ stelt de indicatie voor cliënten die na drie jaar opname nog langer psychisch behandeld moeten worden. Hiervoor is een aparte aanvraagprocedure.

Hoe kunt u een GGZ-B zorgprofiel aanvragen?

Een aanvraag voor een zorgprofiel uit de reeks GGZ-B bestaat uit twee delen:

Het CIZ kan de aanvraag alleen in behandeling nemen als beide zijn ingevuld.
U kunt het vragenformulier uploaden in de aanmeldfunctionaliteit Portero. Heeft u geen toegang tot Portero? Gebruik dan Mijn Wlz aanvraag.

Hoe wordt de aanvraag beoordeeld?

De behandelaar beoordeelt de noodzaak tot ‘voortgezet verblijf’ (een GGZ-B profiel).

 Deze groep cliënten heeft toegang tot de Wlz vanwege art 3.2.2. Het CIZ toetst daarom niet of deze aanvragen voldoenaan de Wlz-toegangscriteria.

 De aanvraag moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De aanvraag is compleet
 • De aanvraag is door de cliënt ondertekend of
 • U stuurt een machtigingsformulier mee als de cliënt niet in staat is zelf een aanvraag te doen.

Is er sprake van een rechterlijke machtiging? Dan is de handtekening van de cliënt of wettelijk vertegenwoordiger niet noodzakelijk.

Welke indicatie krijgt de cliënt?

Het CIZ indiceert het zorgprofiel uit de GGZ-B reeks dat aansluit bij het laatst gefinancierde ZZP (zorgzwaartepakket) in de Zvw. Bijvoorbeeld: een ZZP GGZ B5 in het laatste jaar van de Zvw-bekostiging, wordt een ZP GGZ-B5 in de Wlz.

Heeft de cliënt zorg nodig op basis van een andere grondslag?

Wilt u een zorgprofiel aanvragen vanwege een andere grondslag dan een psychiatrische aandoening? Gebruik dan niet het vragenformulier voortgezet GGZ-verblijf. De procedure gaat dan als volgt:

 • Vraag Wlz-zorg aan in Portero of gebruik Mijn Wlz aanvraag.
 • Stuur relevante en recente medische gegevens mee zodat wij de grondslag kunnen vaststellen, de toegang kunnen bepalen en het passende zorgprofiel kunnen indiceren.
 • Stuur ook het meest recente behandelplan mee.

Wilt u een ander GGZ-B zorgprofiel aanvragen?

Wilt u wel GGZ-B aanvragen, maar niet met het zorgprofiel dat aansluit bij de huidige zorg? Dan hebben wij de volgende gegevens nodig:

 • Het ingevulde vragenformulier.
 • Een motivering waarom het geïndiceerde ZZP GGZ-B pakket niet meer passend is.
 • Het meest recente behandelplan.

De indicatie is maximaal drie jaar geldig. De indicatie start op de dag nadat de financiering vanuit de Zvw stopt. Geef in de aanvraag aan op welke dag deze financiering afloopt.

Wilt u een GGZ-B zorgprofiel verlengen?

Een aanvraag voor een verlenging van het GGZ-B profiel doet u digitaal via het aanvraagsysteem Portero of Mijn Wlz-aanvraag.

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Meld u aan voor CIZ info.

Wie mag mijn Wlz-aanvraag namens mij ondertekenen?

Er zijn meerdere situaties mogelijk. Dit hangt af van uw leeftijd. Lees meer

Veelgestelde vragen