Per 1 januari 2020 vervangt de Wet zorg en dwang (Wzd) samen met de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz).

Wat is de Wet zorg en dwang?

De Wet zorg en dwang regelt hoe en wanneer een cliënt onvrijwillige zorg krijgt of onvrijwillig opgenomen kan worden. Onvrijwillige zorg of opname mag volgens de Wzd alleen als het écht niet anders kan. Een onvrijwillige opname mag alleen in een instelling die geregistreerd staat. Wij noemen dit een Wzd-geregistreerde accommodatie. Als zorgaanbieder kunt u voor de cliënt het volgende bij het CIZ aanvragen: besluit tot opname en verblijf, rechterlijke machtiging en een voorwaardelijke machtiging. Deze drie aanvragen vallen onder de Wet zorg en dwang.

U kunt deze aanvragen doen via het aanmeldsysteem Portero of via een papieren aanvraagformulier (invulbare pdf).

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag. Voor zorgaanbieders en ketenpartners is er een speciaal Wzd-telefoonnummer en e-mailadres: 088 - 789 3000 en wzd@ciz.nl  

Meer informatie over de Wet zorg en dwang vindt u ook op de website www.dwangindezorg.nl.

Kijk ook bij

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Meld u aan voor CIZ info.

Wat is de status van mijn aanvraag?

Als uw aanvraag in goede orde is ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Daarnaast ontvangt u van het CIZ een brief met daarin het telefoonnummer van uw contactpersoon. Heeft u deze brief nog niet ontvangen? Neem dan contact op met het CIZ via 088-789 10 00. Lees meer

Veelgestelde vragen