De zorg die uw kind nodig heeft, kan onder verschillende wetten vallen. Het hangt van de situatie van uw kind af waar u terecht kunt om zorg aan te vragen. Een cliëntondersteuner kan u hierbij helpen.

Waar kan ik terecht als mijn kind geen zorg uit de Wlz kan krijgen?

Verstandelijke handicap of psychische stoornis: gemeente

Heeft uw kind zorg, toezicht of behandeling nodig vanwege een verstandelijke handicap of psychische stoornis, dan doet u een aanvraag bij de gemeente. Dit valt onder de Jeugdwet. Bijvoorbeeld als uw kind naar een kinderdagcentrum gaat of begeleiding thuis nodig heeft. Ook het vervoer naar het kinderdagcentrum valt onder de Jeugdwet.

Lichamelijke ziekte: zorgverzekeraar

Heeft uw kind verpleging of verzorging nodig vanwege een lichamelijke ziekte? Dan regelt u dit via uw zorgverzekeraar. Deze zorg valt onder de Zorgverzekeringswet. Vaak doet u de aanvraag niet zelf, maar gaat dit via uw huisarts, specialist of (kinder)wijkverpleegkundige. Een voorbeeld van dit soort zorg is het geven van zuurstof als uw kind ademhalingsproblemen heeft. Of het houden van toezicht om op tijd medicijnen te kunnen geven in een dringende situatie, zoals een epileptische aanval.

Ook palliatief terminale zorg valt onder de Zorgverzekeringswet. U kunt dit aanvragen via uw huisarts, ziekenhuis of kinderverpleegkundige.

Zintuiglijke handicap: zorgverzekeraar

Heeft uw kind behandeling nodig vanwege een zintuiglijke handicap? Dan regelt u dit via uw zorgverzekeraar. Deze behandeling valt onder de Zorgverzekeringswet.

Cliëntondersteuning

Een cliëntondersteuner kan advies geven of helpen bij het organiseren van zorg. Lees meer op de pagina Cliëntondersteuning.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website