• 30 juni 2020

Voor ggz-cliënten en zorgaanbieders is het belangrijk dat zij tijdig weten wat zij in 2021 kunnen verwachten. Daarom wil het CIZ uw aanvragen voor de Wlz/ggz voor 1 oktober ontvangen. Het streven is namelijk om de (her)indicaties voor 31 december 2020 af te ronden. Op deze manier ontvangt de cliënt op tijd zijn benodigde zorg.

  • 30 juni 2020

Met de Inspectie gezondheidszorg en jeugd (IGJ) heeft het CIZ afgestemd dat zorgaanbieders tijdens deze coronaperiode een cliënt kunnen opnemen zonder dat het CIZ een besluit tot opname en verblijf (artikel 21 Wzd) heeft afgegeven. Dit gebeurt als opname echt nodig is.

  • 30 juni 2020

Soms heeft een cliënt een besluit tot opname en verblijf (artikel 21 Wzd) én een Wlz-indicatie nodig. Als een cliënt nog geen Wlz-indicatie heeft, kunt u in Portero in één keer een combinatie-aanvraag doen. Het maakt hierbij niet uit of een cliënt thuis verblijft of al is opgenomen. De machtiging is in beide gevallen van groot belang.

  • 30 juni 2020

Heeft u als zorgaanbieder ervaring met het doen van aanvragen bij het CIZ en de versnelling in onze afhandeling? Dan horen wij graag wat uw ervaringen zijn! Hier leren we van en zo kunnen we onze dienstverlening nog verder verbeteren. Ook delen we de resultaten van het versnelde werkproces met het ministerie van VWS. Deze enquete is tot 20 juli in te vullen. Klik hier om meteen naar de enquête te gaan.

  • 30 juni 2020

Na een gefaseerde uitrol, werken alle teams nu ten minste een half jaar volgens de werkwijze CIZ Versnelt. Daarmee rekenen we dit nu tot de ‘standaard’ werkwijze.

  • 30 juni 2020

Op 15 juni zijn CIZ-medewerkers weer gestart met huisbezoeken bij behandel -en zorginstellingen. Medewerkers bezoeken instellingen als deze coronavrij zijn en als de gezondheid van de cliënt en medewerker van het CIZ beschermd blijft. Onze medewerker neemt van tevoren contact op.

  • 28 mei 2020

In samenwerking met ketenpartners hebben we informatiekaarten ontwikkeld voor cliënten die vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wlz. De informatiekaarten zijn te vinden op www.informatielangdurigezorg.nl/ggz-naar-wlz/clienten-en-naasten/

  • 28 mei 2020

Per 1 januari 2021 kunnen mensen met een psychische stoornis toegang kunnen krijgen tot de Wlz. Vanaf dit jaar is het CIZ gestart met de indicatiestelling van deze doelgroep, het streven is dit op 1 oktober gereed te hebben.

  • 28 mei 2020

Is uw huisartsenpraktijk onlangs verhuisd? Het is belangrijk dat u uw nieuwe adres doorgeeft. Deze wijzigingen en een wijziging van de AGB-code kunt u bij Vektis en bij Zorgmail door te geven. Indicatiebesluiten die vanuit Zorgmail naar de huisarts worden verstuurd, worden op deze manier in goede orde ontvangen.

Wie mag mijn Wlz-aanvraag namens mij ondertekenen?

Er zijn meerdere situaties mogelijk. Dit hangt af van uw leeftijd. Lees meer

Veelgestelde vragen