• 16 december 2021

De beleidsregels voor de indicatiestelling Wlz 2022 zijn beschikbaar op onze website. Het CIZ stelt jaarlijks de beleidsregels vast. De beleidsregels vormen een leidraad bij de indicatiestelling voor de Wlz-zorg.

  • 16 december 2021

De beleidsregels indicatiestelling ADL-assistentie 2022 worden vóór 1 januari 2022 op onze website gepubliceerd.

  • 16 december 2021

Het CIZ is goed op koers met de behandeling van de aanvragen. We beogen om aan het eind van het jaar, volgens afspraak, ruim 95 % van de aanvragen binnen de wettelijke termijn af te handelen.

  • 16 december 2021

Vanwege de toenemende coronabesmettingen, vervangen wij de fysieke huisbezoeken door beeldbelafspraken. Als dit niet mogelijk is, kan onze medewerker in overleg besluiten wel fysiek op huisbezoek te komen.

  • 16 december 2021

Het Zorginstituut heeft de afbakening tussen de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Herstelgerichte behandeling (zorgprofiel VV9b) vanuit de Wlz verduidelijkt in het Wlz-kompas.

  • 16 december 2021

Als een cliënt met een rechterlijke machtiging (RM) in een instelling verblijft en de einddatum van de machtiging komt in zicht, is het belangrijk dat u op tijd een verlenging bij ons aanvraagt. Dit geldt als de cliënt zich nog steeds verzet tegen opname. Een verlenging moet u in de 9e of 8ste week vóór het aflopen van de huidige machtiging bij ons aanvragen.

  • 16 december 2021

Vanwege de coronacrisis en de opgelopen achterstanden bij het CIZ was 2021 een ander jaar dan wij hadden gehoopt.
Wij wensen u prettige feestdagen en een goed 2022.

  • 28 oktober 2021

Helaas lopen de coronabesmettingen weer op. Het CIZ blijft wel huisbezoeken afleggen. We komen fysiek langs als dit veilig kán. Het is daarom belangrijk dat wij op de hoogte worden gesteld als er coronabesmettingen zijn in de instelling of in de situatie van de cliënt thuis. Beeldbellen blijft een optie als een huisbezoek niet mogelijk is.

  • 28 oktober 2021

De cijfers over het derde kwartaal zijn toegevoegd aan onze databank. Met ingang van komend kwartaal hebben we iets nieuws: we hebben leeftijdsgegevens toegevoegd die het mogelijk maken om alle aanvraag- en besluitcijfers sinds 2018 te categoriseren in leeftijdsgroepen.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen