• 25 oktober 2022

Verstuurt u weleens informatie naar ons? In dit bericht 2 tips om dat op de juiste manier te doen.

  • 25 oktober 2022

Wij merken regelmatig dat zorgaanbieders documenten over een cliënt per ongeluk toevoegen aan het dossier van een andere cliënt. Ook komt het voor dat zorgaanbieders verkeerde informatie bijvoegen aan een dossier als de aanvraag al bij ons in behandeling is. Er kan dan sprake zijn van een datalek bij u als zorgaanbieder.

  • 25 oktober 2022

Op dit moment is Portero het belangrijkste informatiesysteem waar we mee werken bij het CIZ. Naar verwachting vervangen wij begin 2024 Portero.

  • 25 oktober 2022

We ontvangen regelmatig aanvragen voor Wlz zorg voor vluchtelingen uit de Oekraïne. Het CIZ kan deze aanvragen niet in behandeling nemen.  Lees verder waar u wel terecht kan.

  • 25 oktober 2022

Per 1 januari 2025 verlopen de besluiten tot opname en verblijf (Wzd artikel 21). Deze zijn in 2020 van rechtswege omgezet vanwege de vervanging van de Wet Bopz. Daarom beoordelen en/of verlengen wij deze besluiten opnieuw.  

  • 30 augustus 2022

Al enkele maanden heeft het CIZ te maken met een sterk verhoogde aanvraagstroom. Op dit moment handelen wij de Wlz-aanvragen nog binnen de wettelijk gestelde termijnen af. 

  • 30 augustus 2022

Een aantal formulieren op onze website is geüpdatet. Hieronder leest u wat de belangrijkste wijzigingen zijn. 

  • 28 juni 2022

Bent u al bekend met de nieuwe folder ‘Rechterlijke machtiging na verzet tegen opname’? Met deze folder kunt u uw cliënt en zijn naasten informeren wanneer het CIZ geen besluit tot opname en verblijf kan afgeven omdat de cliënt of zijn vertegenwoordiger geen opname wil.

  • 28 juni 2022

Op ons overzicht ‘Aanvragen voor de Wet zorg en dwang’ hebben wij voor u op een rij gezet voor wie u welke Wzd-aanvraag kunt doen bij het CIZ. Ook vindt u hier wat u moet meesturen en welke bijzonderheden er zijn.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website