• 5 november 2020

Op onze databank Swing zijn de nieuwe kwartaalcijfers (Q3) gepubliceerd. In tegenstelling tot vorig kwartaal, toen er duidelijke afwijkingen in de cijfers waren te zien vanwege corona, zijn er dit kwartaal geen grote trendbreuken of opvallende afwijkingen in de aantallen.

  • 5 november 2020

Vorige week is de spoedreparatiewet voor de Wzd (Wet zorg en dwang) en de Wvggz (Wet verplichte ggz) inwerking getreden. Een aantal administratieve handelingen is vereenvoudigd of geschrapt om de wetten beter uitvoerbaar te maken.

  • 5 november 2020

Op 1 januari 2021 wordt de zorg die nu nog onder de subsidieregeling extramurale behandeling valt, ondergebracht in het basispakket in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dit betekent dat de CIZ-indicaties van rechtswege per 1 januari 2021 vervallen. Hieronder leest u meer over de afbouw van deze taak.

  • 5 november 2020

Het CIZ krijgt op dit moment meer ggz-aanvragen binnen dan in eerste instantie verwacht. Hierdoor is er helaas een achterstand ontstaan in het nemen van besluiten over ggz-indicatieaanvragen. Dit betekent dat het langer dan 6 weken duurt voordat cliënten een besluit van ons ontvangen.

  • 5 november 2020

De minister van Medische zorg en sport, Tamara van Ark, heeft de Tweede Kamer vorige week op de hoogte gesteld van de resultaten van CIZ Versnelt. Ze heeft hierbij aangekondigd dat het experiment indicatiestelling (Erai) door zorgaanbieders onder Waardigheid en Trots wordt stopgezet.

  • 5 november 2020

Het CIZ heeft een nieuwe applicatie om veilig en makkelijk digitale huisbezoeken met cliënten uit te tvoeren: WeSeeDo. Sinds de corona-uitbraak in het voorjaar is het CIZ genoodzaakt in sommige gevallen een digitaal huisbezoek uit te voeren in plaats van langs te  komen bij de cliënt.

  • 5 november 2020

Het CIZ heeft besloten om weer huisbezoeken af te leggen. Het gaat om urgente aanvragen waar het écht niet anders kan en er geen alternatieven mogelijk zijn, zoals videobellen.

  • 01 oktober 2020

Met de volledige implementatie van de werkwijze CIZ Versnelt en het bereiken van de gestelde doelstellingen, is het project afgerond. Na bijna een jaar ervaring met CIZ Versnelt kunnen we zeggen dat het onderdeel is geworden van het reguliere werkproces. Klik op 'Lees meer' om de belangrijkste resulaten in te zien.

  • 01 oktober 2020

Het is druk aan de telefoon, waardoor u wellicht lang in de wachtrij staat. Om dit te voorkomen, kunt u beter het directe nummer van uw contactpersoon gebruiken. Heeft u dit (nog) niet, dan kunt u het telefoonnummer van het team in uw regio bellen. U vindt de regionale teamnummers op onze website.

Wat is de status van mijn aanvraag?

Als uw aanvraag in goede orde is ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Heeft u deze nog niet ontvangen? Neem dan contact op met het CIZ via 088-789 10 00. Lees meer

Veelgestelde vragen