• 19 augustus 2021

Eerder lieten we weten dat zorgaanbieders een cliënt kunnen opnemen zonder dat het CIZ een besluit tot opname en verblijf (artikel 21 Wzd) heeft afgegeven. Dit kan alleen als opname écht nodig is en er al een aanvraag voor een besluit tot opname en verblijf (artikel 21) is gedaan bij het CIZ.

  • 29 juni 2021

Zorgaanbieders zijn wettelijk verplicht om het CIZ te informeren zodra een cliënt is opgenomen met een rechterlijke machtiging. Daarvoor is er een vernieuwd format voor de medische verklaring te vinden op www.dwangindezorg.nl.

  • 29 juni 2021

Via Portero kunt u als zorgaanbieder een aanvraag bij ons indienen. Cliënten en zorgaanbieders zonder Portero-contract kunnen een aanvraag indienen via Mijn Wlz-aanvraag. Per 1 juli 2021 werken beide aanvraagsystemen niet meer goed via Internet Explorer. Dit komt omdat Microsoft deze browser niet meer ondersteunt en de oudere browser Internet Explorer vervangt door Microsoft Edge.

  • 29 juni 2021

Op dit moment duurt het langer voordat wij uw aanvraag in behandeling nemen dan u van ons bent gewend. Dit is het gevolg van achterstanden die wij opgelopen hebben. Wij vragen uw begrip voor de situatie.

  • 29 juni 2021

Momenteel krijgen we veel vragen van gemeenten over de ggz-aanvragen. De vragen gaan over de volgende 2 onderwerpen:

  • De uitloop van de afhandeling van de ggz-aanvragen en ketenafspraken;
  • De gegevensuitwisseling via het Inlichtingenbureau.

In dit bericht leest u meer over deze onderwerpen.

  • 27 mei 2021

Wanneer de cliënt een andere voorkeur heeft voor een zorgaanbieder, vraagt deze nieuwe zorgaanbieder vaak een kopie van de besluitbief bij ons aan.

  • 27 mei 2021

Het CIZ vindt de privacy van cliënten, zorgaanbieders en andere relaties (zoals sollicitanten) erg belangrijk. Voorop staat: wij gaan zorgvuldig met ieders gegevens om. In ons vernieuwde privacy statement leest u hoe wij dat doen.

  • 27 mei 2021

Aanvragen die wij ontvangen, beoordelen wij altijd zorgvuldig. Een indicatiebesluit heeft tenslotte grote gevolgen voor de cliënt en zijn familie. Op dit moment bestaat er onduidelijkheid over de ondertekening van een aanvraag. Om zoveel mogelijk duidelijkheid te scheppen, hebben wij de informatie op onze website uitgebreid.

  • 27 mei 2021

Bij een aanvraag voor een rechterlijke machtiging (RM) moet u als zorgaanbieder een medische verklaring meesturen. Informatie uit de medische verklaring gebruikt het CIZ om een compleet en onderbouwd verzoekschrift samen te stellen voor de rechter. In dit bericht leest u wat u moet invullen bij de medische verklaring.

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website